Uitgaven gemeenten aan sport blijven ook in coronajaar 2020 stijgen