Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor sportuitgaven gemeenten 2020

auteur(s):
Eldert, P. van, Beekman, T.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
28 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Monitor sportuitgaven gemeenten 2020: gemeentelijke uitgaven aan sport in 2020 en verdieping op specifieke vraagstukken

samenvatting:

Net als in de voorgaande jaren zijn de netto-uitgaven van gemeenten aan sport in 2020 gestegen. Die stijging lag deze keer, in tegenstelling tot in 2019, een stuk hoger dan de inflatie. Dat blijkt uit de Monitor sportuitgaven gemeenten van het Mulier Instituut.

In 2020 gaven gemeenten bijna 1,6 miljard euro uit aan sport. De inkomsten uit sport bedroegen zo’n 423 miljoen euro. Daarmee kwamen de netto-uitgaven aan sport in 2020 uit op bijna 1,2 miljard euro. Dat is zo’n 5,3 procent meer dan in 2019. De inflatie over 2020 was 1,3 procent.

Per Nederlander hebben gemeenten in 2020 netto gemiddeld 67,8 euro uitgegeven aan sport.Het merendeel van de sportuitgaven ging naar sportaccommodaties (73%).

Grote verschillen tussen gemeenten: in de gemeentelijke sportuitgaven per inwoner is de nodige spreiding te zien. Dit komt met name door enkele gemeenten met relatief erg hoge uitgaven per inwoner hebben. De netto-uitgaven aan sport stijgen naarmate de gemeentegrootte en de mate van stedelijkheid toenemen.

Verband tussen sportuitgaven en andere factoren: in het onderzoek is gekeken naar het verband tussen de gemeentelijke sportuitgaven en een aantal andere factoren:

  • Op een aantal punten zijn effecten van de coronacrisis op de gemeentelijke sportuitgaven te zien. Bijvoorbeeld bij de afname van de inkomsten vanuit de sport.
  • Er is geen verband ontdekt tussen de uitgaven aan sport en de sport- en beweegdeelname. Ook niet als rekening wordt gehouden met bepaalde achtergrondkenmerken.
  • Gemeenten met één of meerdere gemeentelijke zwembaden lijken meer aan sport uit te geven dan gemeenten zonder gemeentelijk zwembad. De netto-uitgaven lijken hoger te zijn als de gemeente alle zwembaden zelf exploiteert.

Onderzoek op basis van data van het CBS: om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de sportuitgaven van gemeenten wordt in de Monitor sportuitgaven gemeenten de informatie voor derden van het CBS gebruikt (Iv3-data). Gemeenten moeten in dat financiële informatiesysteem op verschillende gebieden hun uitgaven en inkomsten registreren. Ook op twee gebieden die met sport te maken hebben: Sportbeleid & activering en Sportaccommodaties.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-847
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl