Sportevenementen in Nederland: groot bereik, aandacht voor de toekomst

In Nederland vinden jaarlijks, buiten de reguliere competities om, circa 600 sportevenementen plaats. Het bezoeken van sportevenementen is in Nederland populair. Per jaar bezoeken vier op de tien volwassen Nederlanders wel eens live een sportevenement, als deelnemer of als toeschouwer. Dat zijn 5,2 miljoen personen die samen 77 miljoen bezoeken afleggen en daarbij ongeveer 1 miljard euro uitgeven (13% van alle uitgaven aan sport).

Sportevenementen worden steeds meer gezien in het licht van de maatschappelijke en politieke doelen die ze kunnen dienen. Het ministerie van VWS zet in op sportevenementen, onder andere vanwege de economische en maatschappelijke spin-off. Met evenementen wordt geprobeerd steden op de kaart zetten, sportdeelname te stimuleren, de economie een impuls te geven en gevoelens van saamhorigheid op te wekken. Er is veel geloof in de maatschappelijke en economische kracht van sportevenementen, maar dat geloof wordt nog niet altijd geboekstaafd met wetenschappelijk bewijs.

In het brancherapport Sportevenementen in Nederland is de relevante informatie over het beleid en onderzoek naar Nederlandse sportevenementen gebundeld. Het rapport is een initiatief van het Mulier Instituut.

De meest opvallende conclusies uit het brancherapport Sportevenementen in Nederland:

Sportevenementen: vraag & aanbod

 • Tot de meest bezochte sportevenementen in Nederland behoren de Marathon Rotterdam (925.000) en de Nijmeegse Vierdaagse (850.000).
 • Sportprogramma’s behoren steevast tot de best bekeken televisieprogramma’s. In 2012 was 70 procent van de programma’s uit de kijk top-100 een sportprogramma.
 • Nederlanders staan kritisch-welwillend ten aanzien van overheidsinvesteringen in (top)sportevenementen. Topsport wordt van belang geacht, maar mag niet ten koste gaan van de breedtesport, is het gevoel. Geldstromen en werkgelegenheid bij sportevenementen
 • In de periode 2002 – 2013 bedroegen de Rijksuitgaven aan sportevenementen gemiddeld 4,7 miljoen euro per jaar (4,5% van de VWS-uitgaven aan sport).
 • Rijk, provincie en gemeenten investeren jaarlijks naar schatting 30 miljoen euro in sportevenementen.
 • Los van sponsoring in het betaalde voetbal (217 miljoen euro in 2013) werd in 2013 in sportevenementensponsoring 63 miljoen geïnvesteerd. Dat is acht procent van de totale sponsormarkt (805 miljoen) en 14 procent van de sportsponsormarkt (460 miljoen).
 • Jaarlijkse geven bezoekers bij sportevenementen ruim 1 miljard euro uit, goed voor ruim dertien procent van alle consumentenuitgaven aan sport.
 •  Er zijn ongeveer 1.400 bedrijven die sportevenementen organiseren. Bij de organisatie van sportevenementen zijn naar schatting 4.000 werkenden en 112.000 vrijwilligers betrokken.

Impact van sportevenementen

 • De economische impact van een sportevenement kan variëren van tienduizenden tot tientallen miljoen euro’s. Aspecten met een positieve invloed op de economische impact zijn de herkomst van bezoekers en deelnemers, alsmede hun verblijfsduur.
 • Organisatoren en investeerders koesteren hoge verwachtingen ten aanzien van de positieve maatschappelijke effecten van sportevenementen. Het louter organiseren van een sportevenement heeft echter zelden voldoende hefboomwerking om duurzame positieve maatschappelijke effecten te realiseren.
 • Voor het realiseren van een positieve maatschappelijke spin-off is het van groot belang om maatschappelijke doelen vroegtijdig te integreren en om balans te zoeken tussen investeringen in het evenement zelf en in het realiseren van maatschappelijke effecten.
 • Sportevenementen dragen vaker niet dan wel bij aan het stimuleren van sportdeelname. Sportevenementen spreken vooral mensen aan die al sporten. Onder hen treden er wel effecten op. De groep die niet sport, maar dat in het verleden wel deed, is relatief kansrijk.
 • Prestaties van Nederlandse sporters zijn voor burgers een belangrijke reden om zich trots te voelen op Nederland. Opzienbare prestaties (zoals olympisch goud) gaan soms gepaard met oplevingen in de mate van trots, maar dit effect is doorgaans van tijdelijke aard.
 • Sportevenementen kunnen economisch interessant zijn, maar of ze dat echt zijn hangt af van veel factoren (met name: de noodzakelijke investeringen). Hierbij zijn duidelijke verschillen tussen sectoren (‘winnaars’ en ‘verliezers’). Sportevenementen kunnen een stad of regio sportief ‘kleur’ geven, wat indirect tot economisch profijt kan leiden.

Sportevenementen in Nederland is een initiatief van het Mulier Instituut. Voor de uitwerking is contact gezocht met specialisten in het veld, waaronder de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen. Met het rapport beogen de auteurs een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op dit belangrijker wordende aandachtsveld. ‘Sportevenementen in Nederland is na ‘Zwemmen in Nederland’ de tweede publicatie in een serie brancherapporten door het Mulier Instituut.

Het eerste exemplaar van het Brancherapport ‘Sportevenementen in Nederland’ wordt maandag 22 september 2014 om 15.50 uur in Ahoy Rotterdam tijdens een ‘Live sessie van SPORTNEXT’ aangeboden aan Bart Zijlstra, directeur sport van het Ministerie van VWS. Het voorwoord van het boek is geschreven door Harry Been, voorzitter Commissie Kracht van Sportevenementen.

Klik hier voor het brancherapport Sportevenementen in Nederland (pdf).

Klik hier voor de e-flyer van het ‘brancherapport Sportevenementen in Nederland.

Het boek is te bestellen via de site van Arko Sports Media.