Het Nationaal Sportakkoord heeft verbindende kracht