Voorkeuren van gehandicapten bij sporten en bewegen onbekend

Naar de voorkeuren van mensen met een beperking of chronische aandoening voor sporten en bewegen is weinig onderzoek gedaan. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Mulier Instituut in opdracht van het gehandicaptensportprogramma Grenzeloos actief.

Zowel op lokaal als regionaal niveau is enerzijds veel behoefte aan informatie over de omvang van de doelgroep (hoeveel mensen hebben een beperking of chronische aandoening) en anderzijds veel noodzaak aan goede informatie over de behoeften, wensen en voorkeuren van mensen met een beperking of chronische aandoening bij sport en bewegen. Dit draagt namelijk bij aan een betere afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van gehandicaptensport. Om een persoon met een beperking goed te kunnen helpen, is het belangrijk te weten aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan (vervoer, toegankelijkheid, aangepast materiaal), wat de voorkeuren zijn voor een bepaalde sport en het sportverband, waarom de persoon wil sporten en wat hem of haar belemmert. Bij het vormen van gemeentelijk beleid (welk aanbod mist nog waar en voor wie?) is het goed om een completer beeld te krijgen van de sportbehoeften van gehandicapten.

Naast een verkennend landelijk onderzoek naar de sport- en beweegbehoeften van gehandicapten, beveelt het Mulier Instituut aan om een toolbox te ontwikkelen met instrumenten waarmee lokale professionals zelf aan de slag kunnen. In het rapport is een voorbeeldvragenlijst opgenomen voor een behoeftenonderzoek. Het is tevens belangrijk op lokaal en regionaal niveau de omvang van de latente vraag naar gehandicaptensport in kaart te brengen door te schatten hoeveel mensen met een (specifieke) beperking of chronische aandoening in een gebied wonen. Samen met inzicht in de sport- en beweegbehoeften, geeft dat een goede indruk van de mogelijke match tussen vraag en aanbod.

Klik hier om de rapportage ‘Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening’ te downloaden (pdf)

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert.