Is sport nog betaalbaar?

Voorstudie financiële aspecten van sport aangeboden aan VWS, VSG en NOC*NSF

Sport is nog betaalbaar, maar gezien de ontwikkelingen is het de vraag wanneer de kritische grens wordt bereikt. Bij vraagstukken rondom de betaalbaarheid van sport vragen groepen met minder bestedingsruimte en een mindere voorkeur voor sport daarbij als eerste extra aandacht. Dat blijkt uit een voorstudie die het Mulier Instituut heeft verricht naar de financiële aspecten van sport.

Tot nu toe plaatsen burgers sport onderaan op eventuele bezuinigingslijstjes, maar als de ontwikkelingen van de laatste jaren zich doorzetten, komen meer huishoudens op een punt dat ook zij keuzes zullen moeten maken tussen sport en andere kostenposten. Hoe snel dat punt zal worden bereikt, hoeveel Nederlanders dit dan betreft en wat dit gaat betekenen voor hun mogelijkheden om te blijven sporten is nog grotendeels onbekend.

Geldstromen

De aanleiding voor een voorstudie naar de financiële aspecten van sport ligt in de roerige tijden waarin de sportsector zich bevindt. Niet alleen wordt door de wet Markt en Overheid van gemeenten gevraagd om kostendekkende tarieven voor sportaccommodaties te hanteren, maar daarnaast wordt ook gesproken over een aanpassing van het Sportbesluit en de liberalisering van de kansspelen. Dit alles speelt zich af in een periode waarin bezuinigingen in de sportsector plaatsvinden en sportaccommodaties aan vervanging toe zijn. Daarbij wordt de veelal omvangrijke maatschappelijke vastgoedportefeuille van gemeenten ook nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Vragen of sportaanbieders in de toekomst hun hoofd nog boven water kunnen houden en of sport dan nog wel betaalbaar is, maken de voorstudie naar de financiële aspecten van sport relevant.

DSO

Op de Dag van het Sportonderzoek, vandaag in Nijmegen, is de voorstudie officieel in ontvangst genomen door het ministerie van VWS (Mariken Leurs, plv directeur Sport), Vereniging Sport en Gemeenten (André de Jeu, directeur) en NOC*NSF (Erik Lenselink, manager sportontwikkeling). De drie partijen onderstrepen hiermee het belang van de voorstudie en de urgentie om samen naar de mogelijkheden te kijken om het kennisniveau op dit thema te vergroten.

De voorstudie doet hiertoe een aanzet door de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bestaande monitorsystemen en bestaand onderzoek te beschrijven. Om een alomvattend beeld van de betaalbaarheid en andere financiële aspecten van sport te krijgen, is het gewenst om de huidige monitorsystemen en het bestaand onderzoek uit te breiden. Het Mulier Instituut stelt in de voorstudie een onderzoeksprogrammering voor waarin een duidelijk rol is weggelegd voor stakeholders als NOC*NSF, VSG, NISB, maar ook voor brancheorganisaties en hogescholen en universiteiten.

Klik hier voor de rapportage Voorstudie financiële aspecten van sport (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met onderzoeker Remco Hoekman.