Sportimpulsprojecten meest succesvol voor minder actieve doelgroep

Reguliere Sportimpulsprojecten zijn meestal succesvoller in het bereiken, werven en behouden van minder actieve doelgroepen dan projecten die zich richten op kinderen met overgewicht (Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht) of jeugd in lage inkomensbuurten (Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten).

Dit blijkt uit onderzoek dat Kennispraktijk en Mulier Instituut in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn interviews gehouden met projectleiders en samenwerkingspartners van 17 Sportimpulsprojecten die in 2014 en 2015 zijn gestart. Daarnaast is een expertbijeenkomst georganiseerd met verschillende partijen die bij de Sportimpuls zijn betrokken. Het onderzoek maakt deel uit van een reeks verdiepingsonderzoeken die in de afgelopen vijf jaar jaarlijks zijn uitgevoerd.

Andere resultaten uit het onderzoek zijn:

  • De 17 onderzochte Sportimpulsprojecten zijn in het algemeen goed verlopen en worden grotendeels voortgezet na afloop van de subsidieperiode.
  • Doelen gericht op output, zoals deelnemersaantallen en aantallen activiteiten, worden over het algemeen gehaald. Doelen die zich richten op veranderingen op het niveau van deelnemers, zoals gedragsverandering, worden minder vaak behaald. Deze effecten zijn op korte termijn vaak niet zichtbaar. Bij reguliere Sportimpulsprojecten blijven deelnemers vaker structureel bewegen na afloop dan bij de andere soort Sportimpulsprojecten.
  • Het enthousiasme en de kwaliteit van de begeleiding bij de sport- en beweegactiviteiten, de samenwerking met andere partijen, het bieden van maatwerk en vraaggericht werken zijn belangrijke factoren die aan het succesvolle verloop van projecten bijdragen.
  • Het actief betrekken van de gemeente en buurtsportcoach bij het project is een belangrijke tip die wordt gegeven om de opzet en het verloop van de projecten te verbeteren.

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders ondersteunt bij het opzetten van sport- en beweegaanbod voor doelgroepen die te weinig sporten en bewegen. Voor een periode van twee jaar is financiële ondersteuning beschikbaar. Daarna moeten de activiteiten zelfstandig worden voortgezet. Naast de reguliere Sportimpuls bestaat de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (vanaf 2013) en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (vanaf 2014). De Sportimpuls is gestart in 2012 en loopt nog tot en met 2018.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Marja Nieuwenhuis-Leijenhorst.

Klik hier om het rapport Sportimpuls, meting 2017, te downloaden (pdf).

Klik hier voor meer informatie over de Sportimpuls.

Voor meer informatie:

Klik hier voor de brief die minister Bruins van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en lees de nieuwsberichten over het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches, de SBB Monitor 2017 en het onderzoek naar de borging van de Sportimpulsprojecten uit de rondes van 2012 en 2013.