Naar Nieuwsoverzicht

Helft Zandvoortse sportverenigingen wil bijdragen aan toeristische sector

01/11/2017

De helft (54%) van de sportverenigingen in Zandvoort heeft zijn organisatie voldoende tot goed op orde. Bijna de helft van de verenigingen (46%) vindt dat de vereniging (enigszins) een bijdrage kan leveren aan de toeristische sector in Zandvoort.

Dit concludeert het Mulier Instituut dat de organisatiekracht van de sportverenigingen in Zandvoort heeft onderzocht. In de Verenigingsmonitor Zandvoort 2017 is aandacht voor de ledenontwikkeling, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en accommodatie(s). Samen vormen deze zaken de organisatiekracht van een sportvereniging. Daarnaast is gekeken naar de maatschappelijke en toeristische functie van de sportverenigingen in Zandvoort.

Andere resultaten uit de Verenigingsmonitor Zandvoort 2017:

  • Een kwart van de verenigingen heeft te maken met een dalend ledental;
  • Bij drie kwart van de verenigingen bestaat een goede samenwerking tussen bestuur, commissies, vrijwilligers en andere betrokkenen, en peilt het bestuur ieder jaar wat onder de leden leeft;
  • Verenigingen willen huidige samenwerkingen behouden of intensiveren;
  • Een derde van de verenigingen is een vitale vereniging. Zij zijn organisatiekrachtig en vervullen daarnaast een maatschappelijke functie;
  • Een derde van de verenigingen is op dit moment in meer of mindere mate toeristisch actief;

Meer resultaten en kengetallen op uiteenlopende thema’s van organisatiekracht, maatschappelijke functie en toeristische functie over de sportverenigingen in Zandvoort zijn te vinden in de rapportage Verenigingsmonitor Zandvoort.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout.