Naar Nieuwsoverzicht

Behoefte aan meer sportzalen en sporthallen in Haarlem

01/06/2017

Door een groot aantal te kleine gymzalen en het ontbreken van sportzalen sluiten de binnensportaccommodaties in de gemeente Haarlem niet optimaal aan bij de lokale behoefte. Dat concludeert het Mulier Instituut, dat onderzoek deed naar de huidige en toekomstige ruimtebehoefte in Haarlem voor de binnensport en het bewegingsonderwijs.

De aanwezige binnensportruimte per 25.000 inwoners is in de gemeente Haarlem redelijk vergelijkbaar met landelijke cijfers. Wel heeft Haarlem vooral gymzalen, waar landelijk meer grotere sportruimtes aanwezig zijn, zoals sportzalen en sporthallen. Tevens is het overgrote deel van de gymzalen te klein. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gebruiksmogelijkheden, zowel vanuit sport als vanuit bewegingsonderwijs. Dit verklaart de relatief hoge bezettingsgraden van de sporthallen in vergelijking met andere gemeenten en de knelpunten die in de verhuur van (gemeentelijke) sporthallen worden geconstateerd. In relatie tot bewegingsonderwijs voldoet de gemeente weliswaar aan de taakstelling om ruimte voor bewegingsonderwijs nabij de schoolvoorzieningen aan te bieden, maar hebben deze locaties veelal te weinig vloeroppervlak om aan de huidige richtlijnen voor bewegingsonderwijs te voldoen.

Voor de toekomst wordt in Haarlem op een lichte stijging van de behoefte aan binnensportruimte gerekend omdat de bevolkingsprognoses en leerlingenprognoses toenemen en omdat de binnensportverenigingen een goede ontwikkeling doormaken. Gelet op de huidige druk op de ruimte concludeert het Mulier Instituut daarom dat voor de toekomst aan meer sportzalen of sporthallen behoefte is. Daarnaast vragen de kleine gymzalen om aanpassing. In dit kader kan worden overwogen om waar mogelijk de kleine gymzalen naar sportzalen op te schalen of deze af te stoten en de middelen die daarmee vrijkomen voor eventuele nieuwbouw van sporthallen of sportzalen in te zetten.

Door middel van ruimtelijke analyses heeft het Mulier Instituut inzichtelijk gemaakt waar uitbreidingen en aanpassingen in de binnensportruimte het beste kunnen plaatsvinden om de sport en het bewegingsonderwijs zo dicht mogelijk bij de gebruiker aan te bieden. Hiermee beschikt de gemeente over duidelijke handvatten om discussie te voeren over aanpassingen in het landschap van binnensportaccommodaties in Haarlem.

De uitkomsten van het onderzoek naar binnensportaccommodaties vormen de basis voor de Binnensportvisie 2018-2028 van de gemeente Haarlem.

Het eindrapport ‘Ruimte voor binnensport in Haarlem’ is hier te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Remco Hoekman of Björn Schadenberg.