Behoefteonderzoek zwemwater Nijmegen

In opdracht van de gemeente Nijmegen doet het Mulier Instituut in samenwerking met Treem en de KNZB onderzoek naar de huidige en toekomstige behoeften voor publieke zwembaden in Nijmegen. In dit onderzoek wordt de planningsnorm – die het Mulier Instituut samen met de KNZB heeft ontwikkeld in onderzoek naar de Rotterdamse zwemwaterbehoefte – opnieuw ingezet. Bij de ontwikkeling van de planningsnorm is uitgegaan van vijf typen hoofdactiviteiten van een zwembad: onderwijs, sport, doelgroepenzwemmen, banenzwemmen en pretzwemmen. Op basis van deze hoofdactiviteiten wordt het zwemwater getypeerd en wordt het bezoekpotentieel bepaald.

Het onderzoek kijkt zowel naar de huidige situatie in Nijmegen als naar de toekomst tot 2040. Dit moet de gemeente Nijmegen meer inzicht verschaffen in de demografische ontwikkelingen ten opzichte van de huidige zwemwatercapaciteit. Naast cijfers zijn ook stakeholders in dit onderzoek van groot belang. Er worden verschillende lokale partijen uit Nijmegen betrokken, zoals: Platform zwembaden (zwemverenigingen en andere belanghebbende partijen), zwembadmanagers en zwemlesaanbieders.