Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere

auteur(s):
Eck, M. van, Davids, A., Wezenberg-Hoenderkamp, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
52 p. tab. fig.
documenten:

Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere

samenvatting:

De gemeente Almere heeft de wens om meer inzicht te krijgen in de sportief te gebruiken openbare ruimte. Er is een ontwikkeling te zien dat de sporttakken die gebruikmaken van de openbare ruimte, zoals recreatief wandelen en fietsen, hardlopen en wielrennen, de sporttakken zijn die het meest in populariteit groeien.

Ook de gemeente Almere herkent zich in de trend dat de openbare ruimte in toenemende mate wordt gebruikt voor sporten en bewegen. Landelijk is steeds meer aandacht voor het vraagstuk hoe de openbare ruimte, met behulp van gezondheidsbevorderende inrichtingsmaatregelen, kan bijdragen aan gezondheidswinst van inwoners.

Door de invoering van de Omgevingswet zal een verandering plaatsvinden van ‘efficiëntere ruimtelijk ordening’ naar een socialere invulling van de leefomgeving. Ook hierbij is de vraag hoe het belang van sport en bewegen als concrete invulling van een gezonde leefomgeving zodanig gerealiseerd kan worden dat er een leefomgeving ontstaat die zo is ingericht dat deze uitnodigt om te sporten en te bewegen.

Omdat dit vraagstuk ook leeft bij de gemeente Almere, is de wens om meer zicht te krijgen op de beweegvriendelijkheid van de stad en de wijken. Daarnaast wil zij verkennen waar er kansen zijn om sport en bewegen in de openbare ruimte te bevorderen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-590
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl