Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor binnensport in Tilburg

auteur(s):
Schadenberg, B., Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
68 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor binnensport in Tilburg: een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2018-2035)

samenvatting:

De gemeente Tilburg heeft behoefte aan een helder toekomstperspectief op de behoefte van binnensportruimte voor (georganiseerde) binnensport. Het Mulier Instituut is gevraagd onderzoek te verrichten om tot adviezen op hoofdlijnen te komen over toekomstige investeringen in de eventuele uitbreiding van het binnensportaanbod in Tilburg.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • In de gemeente Tilburg is een normatief tekort aan binnensportruimte voor de (georganiseerde) binnensport. Het aantal aanwezige sporthallen is conform de behoefte. Het aantal aanwezige sportzalen is echter dusdanig beperkt dat de druk op de sporthallen te hoog is en dat vaak naar gymzalen moet worden uitgeweken.
  • De gemeentelijke sporthallen in Tilburg hebben in vergelijking met andere gemeenten een hoge bezettingsgraad. Het gebruik van de sporthallen zit tijdens de uren wanneer het sportgebruik doorgaans plaatsvindt tegen een organisatorische grens aan. Er bestaan weinig tot geen mogelijkheden tot een hogere bezetting van de sporthallen in Tilburg.
  • Een groot deel van de Tilburgse binnensportverenigingen ervaart een structureel tekort aan beschikbare en functionele binnensportruimte in Tilburg. Dit wordt bevestigd door het feit dat de verhuurafdeling van Sportbedrijf Tilburg structureel problemen ondervindt om de aangevraagde uren van de binnensportverenigingen in te kunnen plannen.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-607
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl