Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport policy, sport facilities and sport participation

auteur(s):
Hoekman, R.H.A.
plaats:
Nijmegen
uitgever:
Radboud Universiteit
jaar:
2018
collatie:
190 p. tab. fig. Met lit. opg.
documenten:

Sport policy, sport facilities and sport participation: a socio-ecological approach

samenvatting:

Dit proefschrift biedt inzicht in lokaal sportbeleid en de betekenis van aspecten van lokaal sportbeleid voor de sportdeelname van individuen. Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar sportaccommodaties o.a. vanwege het feit dat ongeveer 85% van de gemeentelijke sportuitgaven gerelateerd zijn aan sportaccommodaties.

Door middel van vijf studies is onderzocht waar het lokale sportbeleid over gaat en welke omgevingsfactoren daarbij een rol spelen, en anderzijds wat de betekenis van lokaal sportbeleid en de sociale en fysieke omgeving is in het verklaren van sportdeelnameverschillen. De verkregen inzichten zijn relevant voor beleidsmakers en waardevol bij het bepalen van de effectiviteit van lokaal beleid.

Uit het proefschrift van Hoekman blijkt dat lokaal sportbeleid tot op zekere hoogte het sportgedrag van het individu beïnvloedt. Daarnaast levert het belangrijke informatie op voor beleidsmakers over welke groepen en omgevingen in het bijzonder in de sportdeelname achterblijven en waar extra aandacht op zijn plaats is om de sportdeelname te vergroten. De sportdeelname in lage statuswijken en bij lage inkomensgroepen, lager opgeleiden en ouderen blijft duidelijk achter. Om de sportdeelname te verhogen, wordt in het proefschrift een doelgroepenbeleid aanbevolen waarbij verschillende omgevingssystemen onderdeel uitmaken van interventies of beleidsprogramma‘s om zo het potentiële effect op het gedrag van het individu te vergroten. Op deze wijze kan de betekenis van het lokale sportbeleid worden vergroot, niet alleen in termen van de sportdeelname, maar zeker ook in termen van de maatschappelijke waarde van sport, die voor specifieke groepen, zoals kinderen in armoede en mensen met een beperking, evidenter zijn.

Verder bleek een grotere diversiteit aan sportaccommodaties in de nabijheid bij te dragen aan een hogere maandelijkse sportdeelname. Hoekman toont verder aan dat de sportinfrastructuur in Nederland op orde is en dat hiermee goede randvoorwaarden voor sportbeoefening aanwezig zijn. In tegenstelling tot andere landen is in lage statuswijken in Nederland ook sprake van een goede bereikbaarheid van sportaccommodaties. Het (beter) benutten van deze sportinfrastructuur zou daarom centraal moeten staan, waarbij naast de accommodaties (hardware), aandacht moet zijn voor de organisaties (orgware) en de activiteiten (software) die hier plaatsvinden.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-0060
Beschikbaar
Kenniscentrum Sport & Bewegen
SPOR-0117
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl