Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in De Fryske Marren

auteur(s):
Schadenberg, B., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
77 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Ruimte voor sport in De Fryske Marren: een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte en buitensportaccomodaties (2018-2035)

samenvatting:

De gemeente De Fryske Marren heeft behoefte aan een helder toekomstperspectief op de behoefte aan sportruimte. De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten om tot een helder overzicht te komen van de behoefte aan binnensportruimte en buitensportaccommodaties, en hoe zich dit verhoudt tot het huidige aanbod.

Bij dit onderzoek zijn algemeen geaccepteerde richtlijnen en planningsnormen toegepast, en is gebruik gemaakt van algemene verhuuroverzichten van de gemeentelijke binnensportruimtes. Tevens zijn online vragenlijsten en telefonische interviews met de desbetreffende buitensportverenigingen afgenomen.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 gaat in op een aantal ontwikkelingen en prognoses, die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportruimte, in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. In hoofdstuk 5 worden de resultaten in het perspectief van de leefbaarheid van de woonplaatsen in De Fryske Marren beschouwd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-613
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl