Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Haarlem

auteur(s):
Floor, C., Spreen Brouwer, T., Bennenbroek, M., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
46 p. bijl.
documenten:

Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Haarlem

samenvatting:

De gemeente Haarlem heeft gevraagd om inzicht in de behoefte aan overdekt zwemwater naar 2028. Daarbij hebben zij de vraag gesteld: is op basis van demografische trends voor Haarlem (naar 2028) en de sporttechnische eisen van de sportbonden extra zwemwater nodig of kan worden volstaan met de huidige zwemwatercapaciteit in de twee binnenzwembaden om aan de behoefte van de Haarlemse burgers en verenigingen te voldoen? Het Mulier Instituut heeft samen met TREEM deze vraag beantwoord door middel van analyse van bevolkingsgegevens, cijfers met betrekking tot sportdeelname, gegevens die zijn aangeleverd door de zwembaden, gegevens verkregen bij andere zwembaden en gesprekken met zwembadmanagers, verenigingen en zwemlesaanbieders. Hierbij is ook gekeken naar de notitie die de gemeente Haarlem heeft opgesteld over verschillende modellen voor het gebruik van zwemwater. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0020
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-542
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?