Björn Schadenberg

Björn doet als geograaf onderzoek naar de ‘ruimtelijke’ kant van het sport- en beweegbeleid. Hij voert diverse capaciteitsstudies uit waarin wordt bepaald hoeveel ruimte voor sport nodig is.

Björn deed dat onder meer in Nijmegen, Zoetermeer en de regio Utrecht. Als één van de GIS-experts bij het Mulier Instituut verricht Björn de ruimtelijke analyses die bijdragen aan een beter en efficiënter (gemeentelijk) sportbeleid. Zo brengt hij in beeld waar sporters woonachtig zijn en hoever zij reizen voor hun sportbeoefening om te bezien waar eventuele planmatige aanpassingen in het sportaanbod nodig zijn.

Publicaties

Meer publicaties

Kunnen we je twee korte vragen stellen?