Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 55 publicaties gevonden

Sportief Hendrik-Ido-Ambacht!

een rekenkameronderzoek naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2016-2020

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht wordt gekeken naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Onderzocht is de doeltreffendheid en doelmatigheid van…

Ruimte voor sport in Zoetermeer (intern rapport)

de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties op wijkniveau

Dit document is een addendum op het rapport ‘Schadenberg, B. & Schots, M. (2020), Ruimte voor sport in Zoetermeer’. Het addendum geeft inzichten in de gevolgen van de schaalsprong van…

Afwegingskader sportvoorzieningen gemeente Veldhoven (intern rapport)

een verkenning naar mogelijke afwegingen bij een investeringsvraag voor een nieuwe sportvoorziening

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven een afwegingskader opgesteld dat de gemeente kan benutten bij het besluitvormingsproces rondom gemeentelijke investeringen in sportvoorzieningen.

Ruimte voor binnensport in Nijmegen (intern rapport)

een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen de behoefte aan binnensportaccommodaties in de gemeente in beeld gebracht.

Ruimte voor binnensport in Barneveld (intern rapport)

een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Barneveld de behoefte aan binnensportaccommodaties in de gemeente in beeld gebracht.

Binnensportaccommodaties in Nederland

aanbod, gebruik en planning van sporthallen, sportzalen en gymzalen

De richtlijnen waarmee de behoefte aan ruimte voor de zaalsport wordt bepaald, zijn verouderd, sluiten niet (meer) aan op de praktijk en moeten worden herzien. Dat blijkt uit onderzoek van…

Tariefvergelijking gemeentelijke sportaccommodaties Alphen aan den Rijn (intern rapport)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn de tarieven die de gemeente voor de sportaccommodaties hanteert, vergeleken met tarieven die andere gemeenten hanteren.

Ruimte voor sport in Zoetermeer (intern rapport)

de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Zoetermeer de gevolgen van de geplande schaalsprong van de stad op de ruimtebehoefte van de Zoetermeerse sportverenigingen in beeld gebracht.

Ruimte voor korfbal en voetbal in Veldhoven (intern rapport)

capaciteitsramingen voor de korfbal- en voetbalverenigingen in Veldhoven

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven de huidige en toekomstige ruimtebehoefte van de Veldhovense korfbal- en voetbalverenigingen in beeld gebracht.

Sportaccommodaties in Heemskerk (intern rapport)

een vergelijking van aanbod, sportuitgaven en huurtarieven

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Heemskerk het aanbod aan sportaccommodaties in de gemeente, de gemeentelijke uitgaven en de tarieven die de gemeente voor de sportaccommodaties hanteert,…