Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Capaciteitsstudie gemeente Apeldoorn (intern rapport)

auteur(s):
Mensen, A., Aarnink, A., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
66 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

Het doel van dit onderzoek is inzicht bieden in de normatieve ruimte bij accommodaties voor binnen- en buitensport in de gemeente Apeldoorn. Hoe zal deze zich naar verwachting ontwikkelen tot 2040?

Om dit doel te bereiken zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

  • wat is het huidige aanbod?
  • wat is de normatieve behoefte?
  • wat is het huidige gebruik?
  • hoe beoordelen de stakeholders de capaciteit?
  • hoe ontwikkelen de behoefte en het gebruik zich richting 2040?

Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Apeldoorn.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beschrijven de onderzoekers een aantal ontwikkelingen, prognoses en trends die relevant zijn voor de sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportaccommodaties, hoofdstuk 4 de buitensportaccommodaties. In hoofdstuk 5 worden de visies van de stakeholders besproken. Hoofdstuk 6 vormt het afsluitende hoofdstuk, waarin alle resultaten worden samengebracht en daarop een beschouwing wordt aangegeven.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1061
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl