AccommodatieMonitor Sport (AMS)

De AccommodatieMonitor Sport, kortweg AMS, volgt de ontwikkelingen op het gebied van sportaccommodaties in Nederland. De belangrijkste bron van gegevens is het Databestand SportAanbod (DSA), waarin alle sportaccommodaties in Nederland zijn geregistreerd. Het DSA wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en is in beheer van het Mulier Instituut.

Een eerste grote publicatie verscheen onder de titel Sportaccommodaties in Beeld. De nulmeting van de AMS is beschreven in  het Brancherapport Sportaccommodaties (2016) In deze nulmeting zijn onder meer de kernindicatoren sportvoorzieningen (aantal sportaccommodaties per 10.000 inwoners) en beweegvriendelijke omgeving opgenomen.

De toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking wordt gemonitord met behulp van de beoordelingsfunctie Sportdrempelvrij via het UniekSporten platform. Via een app kunnen allerlei aspecten van toegankelijkheid van sportaccommodaties worden beoordeeld. Deze beoordelingen worden gekoppeld aan de DSA.

Neem voor meer informatie contact op met Karin Wezenberg-Hoenderkamp of via ams@mulierinstituut.nl