Database SportAanbod

Het Databestand SportAanbod (DSA) is een landelijk databestand met gegevens over ongeveer 22.000 sportaccommodaties in Nederland. Het DSA wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en is in beheer van het Mulier Instituut. Het DSA bevat van alle sportaccommodaties adresgegevens, x- en y-coördinaten, type sport/accommodatie en het onderscheid in indoor- en/of outdooraccommodatie. Afhankelijk van het type accommodatie bevat het DSA aanvullende gegevens, zoals het aantal holes van de golfbaan of het aantal voetbalvelden op een complex. Ook faciliteiten die toebehoren aan de accommodatie zijn (deels) opgenomen in het DSA. Deze faciliteiten kunnen algemeen zijn en gelden voor alle accommodaties, zoals rolstoeltoegankelijkheid of de aanwezigheid van kleedkamers. Vermelde faciliteiten kunnen ook specifiek voor één of meerdere accommodaties zijn. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van kunstgrasvelden bij voetbal en de aanwezigheid van een buitenbad bij zwembaden.

Het DSA is een registratie waarin op elk moment wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Die wijzigingen kunnen aanvullende, nieuwe informatie betreffen, bijvoorbeeld over de verlichting bij sportvelden of toevoeging van een nieuw type accommodatie (padelbanen bijvoorbeeld). Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op toevoeging van nieuwe accommodaties (ofwel omdat ze nieuw gebouwd zijn, ofwel omdat ze voor het eerst in het DSA worden geregistreerd), of plaatsvinden vanwege sluiting of functieverandering van de accommodatie.

De accommodatiegegevens uit het DSA worden uitgewisseld en gesynchroniseerd met sportbonden, provinciale sportraden, gemeenten en overige partijen (o.a. Kadaster, Kamer van Koophandel, Locatus). Daarnaast controleert het Mulier Instituut zelf actief de accommodatiegegevens (o.a. via internet, actuele luchtfoto’s en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)) en volgt berichtgeving over nieuwbouw of sluiting van accommodaties.

Het DSA is de belangrijkste bron voor de AccommodatieMonitor Sport (AMS), die de ontwikkelingen op het gebied van sportaccommodaties in Nederland volgt. De publicaties Sportaccommodaties in Beeld (2013) en het Brancherapport Sportaccommodaties (2016) zijn voor een groot deel gebaseerd op het DSA. De data uit het DSA worden verder bijvoorbeeld gebruikt voor www.sportopdekaart.nl, www.sportgids.nl, de beoordelingsfunctie Sportdrempelvrij op www.unieksporten.nl en de Monitor Sport en Gemeenten (VSG).

Het DSA is open data en valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Kort betekent dat dat het gebruik van data voor niet-commerciële en commerciële doeleinden is toegestaan, mits er gerefereerd wordt naar het databestand. Daarnaast is het toegestaan om de data door te ontwikkelen, te transformeren en producten te bouwen op basis van de data, mits deze producten onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn. U kunt zelf inloggen op het DSA-portaal via: sportmap (mulierinstituut.nl). U moet uzelf eenmalig registreren en dan kunt u de database bekijken en exports maken. Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar ams@mulierinstituut.nl of k.wezenberg@mulierinstituut.nl