Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportaccommodaties in Nederland

auteur(s):
Poel, H. van der, Wezenberg-Hoenderkamp, K., Hoekman, R.H.A., Bakker, S., Davids, A., Hoffmans, W., Lindert, C. van, Lucassen, J.M.H., Rewijk, D., Schadenberg, B., Scholten, V.
plaats:
Utrecht / Nieuwegein
uitgever:
Mulier Instituut / Arko Sports Media
jaar:
2016
collatie:
467 p. bijl. ISBN: 9789054723813
documenten:

Sportaccommodaties in Nederland : kaarten en kengetallen

samenvatting:

Dit vijfde brancherapport Sport biedt zicht op het landschap van sportaccommodaties in Nederland. Hoeveel zijn er? Waar staan ze? Wat zijn de reisafstanden? Wat zijn de verzorgingsgebieden? Hoe zit het met de duurzaamheid, toegankelijkheid en financiering van deze accommodaties? De antwoorden op dit soort vragen kunnen behulpzaam zijn bij de onderbouwing van het sportaccommodatiebeleid en bijdragen aan meer inzicht in de relatie tussen het aanbod van sportvoorzieningen en sportdeelname. De 89 tabellen, 57 figuren en 51 kaarten in dit brancherapport zijn voor het grootste deel gebaseerd op data van sportaccommodaties die in het Databestand SportAanbod (DSA) zijn geregistreerd. Uit het DSA is voor dit brancherapport een selectie gemaakt van 20.355 sportaccommodaties, waaronder alle zwembaden, sporthallen, fitnesscentra en accommodaties voor de grote buitensporten als voetbal, tennis, hockey, korfbal en golf. Voor deze takken van sport worden naast algemene overzichten ook specifieke data gepresenteerd over zaken als spreiding, reisafstanden en capaciteit.

bestellen:
meer informatie over de bestelwijze van deze publicatie
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-0115
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B159
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport & Bewegen
ACCO-0024
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?