Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportverenigingen in Nederland

auteur(s):
Lucassen, J.M.H., Roest, J. van der, Brandsema, A., Davids, A., Elling, A., Haar, M. ter, Hoeijmakers, R., Kalmthout, J. van, Lindert, C. van, Maat, K. van der, Poel, H. van der, Reitsma, M., Rewijk, D., Slot-Heijs, J.J., Waardenburg, M.
plaats:
Utrecht / Nieuwegein
uitgever:
Mulier Instituut / Arko Sports Media
jaar:
2018
collatie:
283 p. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054724193
documenten:

Sportverenigingen in Nederland: veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

samenvatting:

Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën en in hoeverre zijn de clubs in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein.

Het Brancherapport brengt kengetallen en statistieken over sportverenigingen bijeen, maar geeft ook analyses van de manier waarop verenigingen functioneren in hun maatschappelijke context. Op basis van alle bijdragen wordt in het slothoofdstuk antwoord gegeven op de probleemstelling van dit boek: “Zijn de werkingsprincipes van de sportverenigingen houdbaar in het licht van een door individualisering en commercialisering veranderende maatschappij, en zo ja hoe?”

Het Brancherapport Sportverenigingen is hier te bestellen. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-0023
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B163
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport & Bewegen
SPOR-0122
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl