Behoefteonderzoek zwemwater en verkenning ijsbaan regio Ede/Wageningen

In opdracht van de gemeenten Ede en Wageningen onderzoekt het Mulier Instituut de huidige en toekomstige behoefte aan (binnen)zwemwater. In dit onderzoek wordt de planningsnorm – die het Mulier Instituut samen met de KNZB heeft ontwikkeld in onderzoek naar de Rotterdamse zwemwaterbehoefte – opnieuw ingezet. Met behulp van deze planningsnorm worden de huidige capaciteit en functionaliteit van de zwembaden afgezet tegen de behoefte. Knelpunten in onder- of overcapaciteit worden zo inzichtelijk, zowel voor de huidige situatie als voor de toekomst (2030). Naast cijfers zijn ook stakeholders in dit onderzoek van belang. Er worden verschillende lokale partijen uit Ede en Wageningen betrokken, zoals zwemverenigingen, zwembadmanagers en zwemscholen.

In het tweede deel van het onderzoek verkennen we het verzorgingsgebied van een mogelijk te realiseren 400-meterkunstijsbaan in Ede/Wageningen. We analyseren hiervoor het aantal inwoners en de bijbehorende reistijden in het potentiële verzorgingsgebied. We relateren deze uitkomsten aan de kenmerken van de verzorgingsgebieden van de bestaande 400-meterkunstijsbanen in Nederland.

Voor het zwemwateronderzoek werkt het Mulier Instituut samen met adviesbureau Treem. De eindrapportage wordt in februari 2018 verwacht.