Activiteiten

Deelname aan sportieve activiteiten

Op verschillende niveau’s, zoals leeftijd, sporttakken en opleiding, zijn verschillende trends te zien. We zien dat vooral hoogopgeleiden sporten, dat steeds meer ouderen regelmatig sporten en dat het belang van sporten op de openbare weg groeit. De sportdeelname van mensen met een beperking blijft fors achter. Lees meer cijfers en trends in het bestand Ontwikkeling deelname sportief bewegen.

Gemeenten, provincies, internationaal

Het Mulier Instituut voert onderzoek uit voor gemeenten naar de deelname aan sportieve activiteiten. Doorgaans door te vergelijken met de uitkomsten van recent landelijk onderzoek. Dit geeft meerwaarde voor de interpretatie van de gemeentelijke uitkomsten. Veel verschillen in deelname tussen gemeenten ontstaan overigens door een andere samenstelling van de bevolking. Met name het percentage hoogopgeleiden is belangrijk. Meer informatie is te vinden op de pagina over sportdeelnameonderzoek.

Ook voor provincies doen we onderzoek. Zo hebben we onderzoek gedaan naar de sportdeelname in de provincie Limburg. Daarnaast deden we in het voorjaar van 2020 voor de provincie Zuid-Holland een grootschalig onderzoek gedaan naar sport en recreatie.

Ook op internationaal niveau doet het Mulier Instituut sportdeelname-onderzoek. Daaruit blijkt dat Nederland qua sportdeelname behoorlijk goed scoort. Vier op de vijf Nederlanders (80%) bewegen wekelijks recreatief (niet sportgerelateerd). Nederland is daarmee één van de beweegkoplopers in Europa, waar het gemiddelde beweegcijfer (44%) een stuk lager ligt. Met meer dan de helft (56%) van de Nederlanders die wekelijks sport, scoort Nederland ook in die ranglijst hoger dan het EU-gemiddelde (40%).

Belemmeringen en motieven

Het Mulier Instituut onderzoekt ook belemmeringen en motieven om te sporten (en bewegen), hoe mensen zich op nieuwe sporten oriënteren en of het sportaanbod aansluit op de behoefte aan sport. Uit een vergelijking van het Mulier Instituut tussen 2011 en 2018 blijkt dat Nederlanders niet alleen meer sporten en bewegen, maar dat ook de motivatie om in beweging te komen groeit. 62 procent van de Nederlanders is redelijk of sterk gemotiveerd om te sporten en bewegen. Dit was in 2011 56 procent. De redenen om te sporten en bewegen zijn vooral gerelateerd aan gezondheid. Sporten en bewegen voor het plezier, ontspanning en sociale contacten staan daarentegen enige mate onder druk.

Expertgroepen sportdeelname

Het Mulier Instituut is vertegenwoordigd in een nationaal en een internationaal platform waarin (het betrouwbaar meten van) sportdeelname aan de orde komt.

Het nationale platform sportdeelname bestaat uit instellingen die onderzoek naar sportdeelname verrichten. Zowel landelijke instellingen als gemeenten en provincies zijn vertegenwoordigd. Het platform is onder andere verantwoordelijk voor de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Twee keer per jaar komen de deelnemers bij elkaar.

Meer weten of een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met Remko van den Dool.

Internationaal is het Mulier Instituut aangesloten bij het Measure-netwerk. Zij onderzoeken onder andere de beste manier om sportdeelname vast te stellen. Door het netwerk weten internationale onderzoekers elkaar te vinden. Nadere informatie over dit platform is te krijgen via Remco Hoekman.

 

Uitgelicht

Motivatie om te sporten en bewegen neemt toe

Nederlanders sporten en bewegen niet alleen meer, ook de motivatie om in beweging te komen groeit. 62 procent van de Nederlanders is redelijk of sterk gemotiveerd om te sporten en bewegen. Dit was in 2011 56 procent. De redenen om te sporten en bewegen zijn vooral gerelateerd aan gezondheid. Sporten en bewegen voor het plezier, ontspanning en sociale contacten staan daarentegen enige mate onder druk.

Uitgelicht

Nederland één van de beweegkoplopers in Europa

Vier op de vijf Nederlanders (80%) bewegen wekelijks recreatief (niet sportgerelateerd). Nederland is daarmee één van de beweegkoplopers in Europa, waar het gemiddelde beweegcijfer (44%) een stuk lager ligt.  Met meer dan de helft (56%) van de Nederlanders die wekelijks sport, scoort Nederland ook in die ranglijst hoger dan het EU-gemiddelde (40%).

 

Kunnen we je twee korte vragen stellen?