Sporttakken

Van atletiek tot bridge, van golf tot fitness en van wielrennen tot tennis: voor specifieke takken van sport voert het Mulier Instituut uiteenlopend onderzoek uit. Onderzoek over het imago van sport geeft meer inzicht in het bereiken van nieuwe doelgroepen, maar het Mulier Instituut brengt ook onder meer de ontwikkeling van de deelname van vrouwen aan de loopsport, de baanvoorkeur van Nederlandse tennissers, het actuele zwemgedrag in Nederland of de financiering van ijsbanen in beeld.

Voor uitspraken over sporttakken voert het Mulier Instituut soms nieuw vragenlijstonderzoek uit, maar wordt ook veel informatie gehaald uit beschikbare (CBS) enquêtedata.

Atletiek

Het Mulier Instituut bundelde in samenwerking met de Atletiekunie de beschikbare kennis over atletiek in Nederland en biedt daarmee een overzicht van de Nederlandse atletiekwereld in al zijn facetten. In Atletiek in Nederland wordt ingegaan op de geschiedenis van atletiek, de beoefenaars, de organisatiestructuur en accommodaties, maar het brancherapport geeft ook inzicht in thema’s als evenementen, economie, topsport en gezondheid.

Bridge

Hoewel de gemiddelde bridger rond de zeventig jaar is, blijft bridge een vitale sport ‘De bridgesport en haar omgeving’ (2016)

Tafeltennis

De racketsporten hebben het moeilijk. In opdracht van Nederlandse Tafeltennisbond werden de competitievoorkeuren onder leden en oud-leden en de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van tafeltennis in kaart gebracht. Afname van het spelplezier, een gebrek aan tijd en de voorkeur voor een andere sport waren de belangrijkste redenen voor oud-leden om hun lidmaatschap van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) op te zeggen. Het aantal leden van de tafeltennisbond is in de afgelopen dertig jaar geleidelijk afgenomen tot bijna 28.000. Deze trend is ook bij andere racketsporten waar te nemen. Om deze afname om te buigen is zowel het behoud van de huidige leden als het aantrekken van nieuwe leden nodig (Tafeltennis in Nederland, pdf).

Vechtsport

Vechtsport is een complexe wereld. Dit rapport beschrijft de deelname aan de diverse varianten en de betrokken organisaties. Cijfers over vechtsport (2017)

Voetbal

Hoewel vrouwen nog steeds minder voetballen dan mannen neemt het verschil met mannen af:  ‘Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport’ (2017)

Vissen

Naar aanleiding van de daling van het aantal JeugdVISpashouders, werden in opdracht van Sportvisserij Nederland redenen om te starten en stoppen met vissen bij de jeugd onderzocht. Tijdgebrek door school of werk is voor de oudere jeugd de belangrijkste reden om te stoppen met vissen. Jongere jeugd stopt het meest omdat ze een andere sport of hobby in plaats van sportvissen hebben gekregen. Gestopte jeugdige sportvissers hadden over het algemeen minder intrinsieke motivatie voor het vissen. Zij visten meer omdat familie of vrienden visten en minder om de rust of de spanning van het vangen van een vis (Waarom vist(e) de jeugd?, pdf).

Zwemmen

Van de middelbare school jeugd heeft nog steeds een klein percentage geen zwemdiploma. Op de achtergrond hiervan gaat dit factsheet in ‘Zwemvaardigheid 2016’ (2017). Lees meer over zwemonderzoek op de themapagina leren zwemmen.

Uitgelicht

Brancherapport atletiek

Sinds zijn vroegste geschiedenis heeft atletiek een centrale plaats in het sportlandschap ingenomen en heeft de sport zich stelselmatig ontwikkeld. In de afgelopen 40 jaar is het aantal leden van de Atletiekunie verviervoudigd. Qua ledental is atletiek met 140.000 leden (in 2014) de achtste sport van het land. Sinds 2005 groeide het ledental van de bond met 29%. Dit maakt atletiek tot een van de grootste groeisporten van het laatste decennium.

Uitgelicht

Brancherapport tennis

Met 1700 verenigingen en ruim 600.000 leden is tennis de tweede georganiseerde sport in Nederland. In de leeftijdscategorie ouder dan 35 jaar is tennis zelfs de grootste georganiseerde sport van het land. De totale marktomvang van de tennissport is meer dan een half miljard euro. De financiële situatie bij meer dan negentig procent van tennisverenigingen is gezond, zonder dat clubs daarvoor op overheidssteun beroep doen.