Leren zwemmen

Binnen het thema leren zwemmen voert het Mulier Instituut verschillende onderzoeken uit. De voornaamste activiteiten liggen binnen het project NL Zwemveilig, maar het Mulier Instituut doet ook in gemeenten onderzoek naar zwemvaardigheid.

NL Zwemveilig

Het Mulier Instituut voert in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid het project NL Zwemveilig uit. Bij dit project zijn meerdere partijen betrokken zoals hogescholen, Kenniscentrum Sport en andere organisaties uit de sport-, onderwijs-, en zwemsector.

Binnen dit onderzoek is het doel om een meer ‘evidence based’-aanpak van het zwemonderwijs te ontwikkelen. Vanaf de start van het project NL Zwemveilig tot nu heeft het Mulier Instituut verschillende doelgroepen gemonitord en verdiepend onderzoek uitgevoerd naar schoolzwemmen, toezichthouden in het zwembad en bij het openwater en naar verdrinking.

Monitoring

Op het gebied van monitoring worden in de tweede projectperiode verschillende doelgroepen gemonitord. Zo is bij gemeenten inzicht verkregen over de stimuleringsregelingen die zij inzetten ter bevordering van de zwemvaardigheid en zijn toezichthouders in zwembaden ondervraagd. In 2019 komen de doelgroepen kinderen, de Nederlandse bevolking en het onderwijs opnieuw aan bod.

Verdiepend onderzoek

In de projectperiode 2018-2020 zijn verdiepende onderzoeken uitgevoerd naar toezichthouden in binnenwateren en aan de kust en naar verdrinkingen. Het onderzoek naar toezichthouden in binnenwateren en aan de kust heeft twee doelen: kennis verkrijgen in de wijze waarop het toezichthouden bij binnenwateren en aan de kust plaatsvindt en om zicht te krijgen op de beleving van toezichthouders bij het uitvoeren van hun taak.

Het onderzoek naar verdrinking heeft meer inzicht opgeleverd in de factoren die een rol spelen bij verdrinkingen. Uit dit onderzoek is gebleken dat kinderen een belangrijke doelgroep zijn als het gaat om verdrinkingen, met name de verdrinkingen die ziekenhuisopname als gevolg hebben. Daarnaast gebeuren ongevallen in deze groep voornamelijk in en om het huis.

NL Zwemveilig bouwt voort op eerdere projecten als het ‘Tienpuntenplan’ en het project ‘Waterdicht’ van Vereniging Sport en Gemeenten en het Expertisecentrum Zwemonderwijs, gecoördineerd door Fontys Sporthogeschool.

 

Uitgelicht

SPECIAAL ONDERWIJS BIEDT VAKER SCHOOLZWEMMEN AAN DAN REGULIER PRIMAIR ONDERWIJS

In het speciaal onderwijs biedt ruim de helft van de scholen (54%) schoolzwemmen aan. Dit is meer dan in het primair onderwijs waar bijna een derde van de scholen (31%) schoolzwemmen aanbiedt. Dit blijkt uit de 1-meting bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs van het Mulier Instituut.

Uitgelicht

VERDRINKINGEN IN NEDERLAND: KINDEREN RISICOGROEP, ONGEVALLEN VAAK IN EN OM HET HUIS

Een kwart van de mensen die naar aanleiding van een verdrinking in het ziekenhuis zijn opgenomen, is 0 t/m 4 jaar. Kinderen van één of twee jaar zijn hierin oververtegenwoordigd. Verdrinkingen bij kinderen van 0 t/m 4 jaar vinden met name plaats in en om huis (bad of tuin). Kinderen van 5 t/m 9 jaar verdrinken vaak naar aanleiding van een sportgerelateerde activiteit, met name als gevolg van zwemmen in een zwembad.