Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Tafeltennis in Nederland

auteur(s):
Dool, R. van den, Hover, P., Slot-Heijs, J.J., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
28 p. bijl.
documenten:

Tafeltennis in Nederland : onderzoek onder leden, oud-leden en de Nederlandse bevolking

samenvatting:

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft het Mulier Instituut gevraagd om onderzoek te doen naar competitievoorkeuren onder leden en oud-leden (personen die zich in het afgelopen jaar hebben afgemeld) van de NTTB. Daarnaast heeft de NTTB behoefte aan actuele kennis over ervaringen, beeldvorming en houding van de volwassen Nederlandse bevolking met betrekking tot tafeltennis. Met het uitvoeren van deze onderzoeken is de NTTB in staat om de competitie op te zetten conform de hedendaagse wensen van de tafeltennisser en beschikt de bond over waardevolle kennis over hoe tafeltennis door de ogen van de Nederlandse bevolking wordt gezien. Deze kennis biedt bouwstenen voor nieuw beleid en de NTTB kan met de onderzoeksresultaten intern en extern verantwoording afleggen over mogelijke koerswijzigingen. De data zijn verzameld via een webenquête. De potentie van tafeltennis lijkt groot: liefst 69 procent van de Nederlandse bevolking tussen 16 en 79 jaar speelde ooit tafeltennis. De reden om geen lid te worden van een vereniging is dat mensen tafeltennis vooral als spelletje zien (73% bevolking 16-79 jaar). Tafeltennis wordt door de Nederlandse bevolking (16-79 jaar) in het algemeen vooral gezien als individualistisch, laagdrempelig, gezellig, maar ook als ouderwets. De tijd die de tafeltennis(competitie) inneemt, is voor oud-leden een reden om het lidmaatschap van een NTTB-vereniging op te zeggen en voor leden een veelgenoemde reden om geen competitie te spelen. Daarnaast zijn kortere reistijden en minder lange competitieavonden vaak als gewenste verandering van de competitieopzet genoemd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPOR-TB-0012
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-499
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl