Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Anders georganiseerde sport

auteur(s):
Dool, R. van den
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
22 p.
documenten:

Anders georganiseerde sport : sport buiten sportverenigingen om

samenvatting:

De gemeente Utrecht wil graag weten wat de redenen zijn van burgers om voor ‘anders’ georganiseerde sport te kiezen. Onder anders georganiseerde sport verstaan we sport buiten een sportvereniging om en buiten zelf georganiseerde sport om (alleen of met bekenden). De vraag richt zich alleen op de sportdeelname van volwassenen. De onderzoeksvraag komt voort uit een besluit van de burgemeester en de wethouders van Utrecht, beschreven in een brief van 4 juni 2015 aan de raadscommissie Sport en samenleving om een onderzoek naar het genoemde thema uit te voeren. De brief betreft de sportvisie ‘Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op weg naar 2020’. De vraag wordt beantwoord via literatuuronderzoek en (her)analyse van databestanden van eerdere enquêtes. Aangezien er onvoldoende informatie is over de wijze van sportdeelname van de inwoners van de stad Utrecht, wordt alleen landelijke informatie gerapporteerd. Waar relevant wordt ook internationale literatuur belicht. In het rapport geeft de auteur de positie van de anders georganiseerde sport weer ten opzichte van de andere vormen en gaat hij in op het profiel van de anders georganiseerde sporter en de vraag of mensen bewust voor een ander verband kiezen of dat dit vooral samenhangt met de sport waar men voor kiest. In het tweede gedeelte gaat hij in op de motivatie voor anders georganiseerde sport op basis van de heranalyses en het literatuuronderzoek. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0004
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-400
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl