Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg

auteur(s):
Dool, R. van den, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
37 p.
documenten:

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg : onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en accommodatiegebruik in de provincie Limburg (2016)

samenvatting:

De provincie Limburg heeft als doelstelling om de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie is inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in Limburg gewenst. Om die reden heeft de provincie Limburg het Mulier Instituut gevraagd om jaarlijks te monitoren hoe de sportdeelname en het accommodatiegebruik van de bevolking van Limburg zich ontwikkelt en inzicht te geven in de beleidsimplicaties van eventuele ontwikkelingen. Eind 2013 verscheen in opdracht van de provincie Limburg het eerste rapport 'Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg' (Van der Werff et al., 2013). De voorliggende publicatie is het vierde rapport. Voor de eerdere rapportages in 2013, 2014 en 2015 is gebruikgemaakt van cijfers uit het onderzoek 'Ongevallen en Bewegen in Nederland' (OBiN). Dit onderzoek is echter eind 2014 gestopt, waardoor voor het huidige rapport en voor toekomstige rapporten een beroep moet worden gedaan op andere databronnen. De zoektocht naar nieuwe databronnen heeft geleid naar diverse onderzoeken van het CBS die de komende jaren beschikbaar blijven. Het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties staat in Limburg onder druk. Door de krimp en de vergrijzing zal het aantal gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties in de komende jaren met ongeveer 10 procent afnemen. Dit vraagt om een heroriëntatie op de lokale sportinfrastructuur. Vooral bij renovatievraagstukken dient goed te worden bezien of en in welke vorm de voorziening bestaansrecht heeft. Bij heroriëntatie past ook een beleidsmatige visie op het gebruik en de inzetbaarheid van de openbare ruimte voor sportbeoefening.

Lees hier voor het factsheet van Huis voor de Sport Limburg.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-467
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl