Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Deelname aan sport en bewegen door ouderen

auteur(s):
Dool, R. van den
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
41 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Deelname aan sport en bewegen door ouderen

samenvatting:

Het Mulier Instituut heeft onderzoek uitgevoerd naar de deelname aan sport en bewegen door ouderen. Het rapport is opgesteld in samenwerking met Kenniscentrum Sport en RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS.

De belangrijkste bevindingen zijn:

De wekelijkse sportdeelname van ouderen, zowel 65-tot 80-jarigen als 80-plussers, steeg de afgelopen jaren sterk, van 25 procent in 2001 tot 42 procent in 2017. Ook de sportdeelname van 55- tot 65-jarigen steeg sterker dan bij 18- tot 55-jarigen. Een belangrijke verklaring hiervoor is de opgebouwde sportervaring van nieuwe generaties ouderen. Zij zijn in tegenstelling tot eerdere generaties in hun leven meer met sportbeoefening in aanraking gekomen en blijven langer actief. Waar jongere volwassenen tijdgebrek als belangrijkste belemmering ervaren om te (blijven) sporten en bewegen, vormen lichamelijke belemmeringen de belangrijkste barrière voor 65-plussers om actief te blijven.

Ook het besef van het belang van sport en bewegen voor de gezondheid nam in de afgelopen jaren toe onder ouderen. Zeven op de tien ouderen wandelen en bijna zes op de tien ouderen fietsen wekelijks in de vrije tijd. Duursporten en fitness zijn bij ouderen veel beoefende typen sport. Hoewel ouderen minder vaak lid zijn van een sportvereniging, is het verschil met jongere volwassenen gering als we naar wekelijkse sporters kijken; onder meer golf en tennis zijn populaire verenigingssporten onder ouderen. Om de aansluiting bij de behoefte te verbeteren, verdient het aanbeveling om uit te zoeken welke sporttakken speciaal aansluiten bij de wens van ouderen.

Bij de deelname van ouderen is ook een duidelijk onderscheid naar lichamelijke conditie te zien. Enerzijds zijn er actieve gezonde ouderen die volop bewegen. Anderzijds zien we ouderen met gezondheidsproblemen en soms minder gunstige leefgewoonten die minder (kunnen) bewegen. Omdat uit de literatuur blijkt dat sporten en bewegen gezondheidsproblemen op termijn bij veel mensen kan verminderen, lijkt het zinvol om deze groep te verleiden meer te gaan sporten en bewegen. Als eenmaal gezondheidsproblemen zijn opgetreden, is het ingewikkelder om ouderen te activeren, zeker als zij minder ervaring hebben met sporten en bewegen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
OUDE-TB-0004
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-593
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl