Sportdeelname-onderzoek

Deelnemen aan sport is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de kracht van sport. Maar wie doen aan sport en hoe valt deelname te beïnvloeden? Het Mulier Instituut biedt:

  • Sportdeelname-onderzoek in gemeente en provincie. Internetonderzoek met de RSO-vragenlijst aangevuld met uw eigen vragen. Voor kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. Ruime mogelijkheden voor benchmarks.
  • Verklaring van sportdeelname. Onderzoek naar behoeften, motieven en belemmeringen.
  • Sportprofielen en beschrijving deelnemers via data-analyse van grootschalige onderzoeken.

Wilt u meer weten over hoe het Mulier Instituut u kan helpen om de sportdeelname in uw gemeente of provincie in kaart te brengen? Neem vrijblijvend contact op met Remko van den Dool.

Lopend onderzoek

Onderzoek sport- en beweeggedrag in Beverwijk en Heemskerk

In opdracht van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar het sport- en beweeggedrag van kinderen en volwassenen. Dit is een vervolg op een eerste beweegonderzoek dat in 2014/2015 heeft plaatsgevonden. De gemeenten willen de deelname aan sport en bewegen in de tijd voor de verschillende leeftijdsgroepen vergelijken.

Daarnaast wensen de gemeenten inzicht te krijgen in het sportieve gebruik van de openbare ruimte, de tevredenheid over de sport- en beweegmogelijkheden, de betaalbaarheid van sport en de motieven en belemmeringen van inwoners om te sporten en bewegen. Op basis van het onderzoek zullen enkele implicaties voor beleid worden benoemd.

De resultaten en beleidsimplicaties worden voor beide gemeenten afzonderlijk op een compacte wijze gerapporteerd.

Contactpersoon: Ine Pulles.

Onderzoek uitgelicht

Sportdeelname Limburg: ouderen in beweging, jongeren haken af

Meer dan de helft van de Limburgers (53%) van 12 tot 79 jaar sport wekelijks. Zowel in Limburg als in de rest van Nederland nam de sportdeelname onder jongeren van 12-19 jaar af en onder 65-79-jarigen toe.

Uitgelicht

Individueel sporten zet door

Steeds meer mensen sporten liever individueel. Zowel fitness, als hardlopen, fietsen en wandelen hebben in de afgelopen vijftien jaar veel nieuwe deelnemers gekregen. Tegelijkertijd daalde de populariteit van zwemmen, zaalsporten en veldsporten.