Sportdeelname-onderzoek

Deelnemen aan sport is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de kracht van sport. Maar wie doen aan sport en hoe valt deelname te beïnvloeden? Het Mulier Instituut biedt:

  • Sportdeelname-onderzoek in gemeente en provincie. Internetonderzoek met de RSO-vragenlijst aangevuld met uw eigen vragen. Voor kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. Ruime mogelijkheden voor benchmarks.
  • Verklaring van sportdeelname. Onderzoek naar behoeften, motieven en belemmeringen.
  • Sportprofielen en beschrijving deelnemers via data-analyse van grootschalige onderzoeken.

Wilt u meer weten over hoe het Mulier Instituut u kan helpen om de sportdeelname in uw gemeente of provincie in kaart te brengen? Neem vrijblijvend contact op met Remko van den Dool.

Lopend onderzoek

onderzoek nieuwe sporten: Airsoft

In opdracht van de Nederlandse airsoft sportbond (NABV) voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de status van airsoft in Nederland. Met 18.000 nieuwe leden in vijf jaar tijd is airsoft een sterk groeiende activiteit in Nederland. In 2017/2018 is door het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar drie opkomende sporten in Nederland: padel, beachvolleybal en boulderen. Aan de hand van het jaarlijks aantal nieuw aangelegde sportaccommodaties is de groei per sport voorspeld. Om meer inzicht te krijgen in de status van airsoft, wordt een vergelijkbaar en vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek moet inzicht bieden in de toekomst van airsoft in Nederland.

De resultaten van het onderzoek worden eind december verwacht.

Contactpersoon Resie Hoeijmakers.

Almere

In opdracht van de gemeente Almere voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de sportdeelname en naar het sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere. Aanleiding is de behoefte van de gemeente om het huidige sportgedrag te kunnen vergelijken met de resultaten van onderzoeken in eerdere jaren. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd voor de zes wijken in Almere, waarbij we inzicht geven in de sportdeelname van volwassenen en kinderen.

Naast de sportdeelname wenst de gemeente Almere ook inzicht te hebben in sportief gebruik van de openbare ruimte, de beweegvriendelijke omgeving en de kansen en belemmeringen die worden ervaren door de inwoners van Almere waar het gaat om het sportief gebruik van de openbare ruimte.

De resultaten van het onderzoek worden op een compacte wijze vervat in een rapportage.

Onderzoek uitgelicht

Sportdeelname Limburg: ouderen in beweging, jongeren haken af

Meer dan de helft van de Limburgers (53%) van 12 tot 79 jaar sport wekelijks. Zowel in Limburg als in de rest van Nederland nam de sportdeelname onder jongeren van 12-19 jaar af en onder 65-79-jarigen toe.

Uitgelicht

Individueel sporten zet door

Steeds meer mensen sporten liever individueel. Zowel fitness, als hardlopen, fietsen en wandelen hebben in de afgelopen vijftien jaar veel nieuwe deelnemers gekregen. Tegelijkertijd daalde de populariteit van zwemmen, zaalsporten en veldsporten.