Commerciële sportaanbieders

Naast sportverenigingen zijn nog vele andere aanbieders actief die samen een diversiteit aan sportaanbod creëren. Vaak wordt gedacht aan meer commerciële aanbieders zoals fitness- en beweegcentra en zwembaden, maar ook in meer informele settings, denk aan hardloop-, en wandel- en fietsgroepen wordt gesport. Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen in het aanbod en brengt ze waar mogelijk in kaart. Dit gebeurt onder meer via de AccommodatieMonitor Sport (AMS) waar de ontwikkelingen in de sportvoorzieningen in beeld worden gebracht. Sportvoorzieningen kunnen ook sportaanbieder zijn zoals klimhallen, kartbanen, schaatsbanen en zwembaden.

Fitness

De Nederlandse fitnesssector heeft de afgelopen vier decennia een enorme groei doorgemaakt. Zowel qua deelname als qua aanbod. Begin jaren tachtig werden de sportscholen met name bevolkt door mannelijke krachtsporters. Het was destijds een niche in de sportmarkt, die sterk gedomineerd werd door commerciële sportclubs met een niet altijd brandschoon imago. Eind jaren tachtig kwam er een ander publiek, mede dankzij de introductie van aerobics door fitnessgoeroe Jane Fonda. Naast de mannelijke ‘ijzerpompers’ wisten veel vrouwen – gekleed in fleurige pakjes en dito beenwarmers – dankzij het vernieuwende aerobicsaanbod de weg naar de sportschool te vinden. Het imago van de sportschool veranderde in positieve zin.

Het Mulier Instituut heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar fitness. Dit resulteerde o.a. in brancherapporten in 2008 en 2012 waarin een uitgebreid beeld van de vraag- en aanbodzijde van de Nederlandse fitnessbranche wordt geschetst. Daarop voortbordurend beschikt het instituut inmiddels over brede kennis op dit gebied. In sommige projecten is fitness één van de onderzoeksonderwerpen zoals bij onderzoek naar deelname aan takken van sport en imago’s van sporten. Hierin zien we bijvoorbeeld dat fitness/aerobics al langere tijd de belangrijkste sport voor Nederlanders van 12 tot 80 jaar is. In andere gevallen is een project fitnessspecifiek.

Het Mulier Instituut maakt zich sterk voor structureel onderzoek naar fitness, in samenwerking met branchepartijen. Een internationale (Europese) focus is hierbij gewenst.

Meer weten over fitness? Neem contact op met Paul Hover.

Paardensport

In de paardensector zijn zeer uiteenlopende organisaties, bedrijven en verenigingen in verschillende takken van sport actief. Een sector met een behoorlijke economische waarde. Het Mulier Instituut bracht samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de economische omvang en potentie van de paardensector in Limburg in kaart.

Meer weten over paardensport? Neem contact op met Paul Hover.

Zwemmen, zwembaden en zwemscholen

Nederland beschikt, als zwemland, over een ijzersterke zweminfrastructuur. Die infrastructuur staat echter onder druk door bezuinigingen en door schuivende consumentenvoorkeuren. Om een zwemland te blijven, dienen overheid, commercie en burgerij de handen ineen te slaan en met nieuwe modellen te komen voor de exploitatie van voorzieningen en voor zwemonderwijs dat iedereen bereikt en de basis legt voor een leven lang zwemmen.

Zwemmen biedt volop kansen om mensen een leven lang in beweging te laten blijven. De zwemsport levert een belangrijke bijdrage aan de topsportambities van Nederland. Goed zwemonderwijs is van levensbelang voor het voorkomen van verdrinkingen. In het brancherapport Zwemmen in Nederland bundelden onderzoekers van het Mulier Instituut voor het eerst alle beschikbare kennis over de zwemsport in Nederland.

Cijfers over zwemmen

Eén op de 3 Nederlanders zwemt minimaal eens per jaar, bijna een op de vijf zwemt ten minste eens per maand. Ook vind 93 procent van de burgers dat een zwembad in een gemeente een basisvoorziening zou moeten zijn. Maar gemeenten bezuinigingen ook op sport en sportvoorzieningen. Het Mulier Instituut onderzoekt in veel gemeenten de behoefte aan zwemwater en overdekte zwembaden zoals in Haarlem. Om de behoefte aan zwemwater en overdekte zwembaden in een gemeente in beeld te brengen ontwikkelde het Mulier Instituut een een planningsinstrument. Dat instrument wordt momenteel doorontwikkeld op basis van verschillende lokale projecten. Niet alleen de behoefte wordt in beeld gebracht maar ook de klanttevredenheid krijgt de aandacht.

Het Mulier Instituut voert in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid het project ‘NL Zwemveilig’ uit. Het doel van het onderzoek is om een meer ‘evidence based’ aanpak van het zwemonderwijs te ontwikkelen. Hiervoor neemt het Mulier Instituut de taak op zich om de zwemvaardigheid te monitoren. Zo werden de zwemlesaanbieders bevraagd over zwemveiligheid en werden de kenmerken van een zwemles onderzocht. Daarnaast werden de toezichthouders en het aanbod aan schoolzwemmen in beeld gebracht.

Meer weten over zwemmen? Neem contact op met Corry Floor.

Product

Accommodatiemonitor Sport

De AccommodatieMonitor Sport volgt de ontwikkelingen op het gebied van sportaccommodaties in Nederland. De belangrijkste bron van gegevens is het Databestand SportAanbod (DSA), waarin alle sportaccommodaties in Nederland zijn geregistreerd.

Uitgelicht

Zwemlesaanbieders bezorgd over zwemniveau na behalen diploma

Zwemlesaanbieders zijn bezorgd dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma te weinig oefenen en te weinig zwemmen. 70 procent van de zwemlesaanbieders vindt dat kinderen na de zwemles te weinig zwemmen, waardoor hun zwemvaardigheid achteruit gaat.