De gevolgen van coronamaatregelen voor sportverenigingen

 

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus treffen de hele samenleving en dus ook de sport. Met dit onderzoek proberen wij in kaart te brengen op welke manier en in welke mate de sportverenigingen worden geraakt.

Derde onderzoek

Uit het derde onderzoek (april 2021) blijkt dat een derde van de sportverenigingen in Nederland zich (ernstige) zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis. De zorgen bij sportverenigingen over hun toekomstperspectief zijn licht afgenomen ten opzichte van het voorjaar en het najaar van 2020. Verenigingen maken zich met name (ernstige) zorgen over het verlies van leden/vrijwilligers, de financiële situatie, het verlies aan sociale binding en de gezondheid van (oudere) leden. Zaalsporten en kleine verenigingen (≤ 100 leden) maken zich het vaakst (ernstige) zorgen over hun toekomst.

Tweede onderzoek

Uit het tweede onderzoek (najaar 2020) bleek dat bij bijna de helft van de sportverenigingen in Nederland (ernstige) zorgen bestonden over de gevolgen van de coronacrisis voor de toekomst van hun vereniging. De zorgen bij sportverenigingen over hun toekomstperspectief waren licht toegenomen ten opzichte van zomer 2020 en voorjaar 2020. Verenigingen maakten zich (ernstige) zorgen over het verlies van leden/vrijwilligers en hun financiële situatie. Binnensportverenigingen maakten zich het vaakst (ernstige) zorgen over de toekomst.

Eerste onderzoek

Uit het eerste onderzoek (april 2020) bleek dat vier op de tien sportverenigingen in Nederland zich (ernstige) zorgen maakten over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Sportverenigingen maakten zich met name zorgen over verlies van leden/vrijwilligers en inkomstenderving. Ruim vier op de tien verenigingen verwachtten minder nieuwe leden en één op de vijf verenigingen verwachtte dat meer bestaande leden hun lidmaatschap zouden gaan opzeggen.

Voor meer informatie over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout of Resie Hoeijmakers.

Kunnen we je twee korte vragen stellen?