De gevolgen van coronamaatregelen voor sportverenigingen

 

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus treffen de hele samenleving en dus ook de sport. Met dit onderzoek proberen wij in kaart te brengen op welke manier en in welke mate de sportverenigingen worden geraakt. Uit de resultaten van een eerste onderzoek blijkt dat vier op de tien sportverenigingen in Nederland zich (ernstige) zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Sportverenigingen maken zich met name zorgen over verlies van leden/vrijwilligers en inkomstenderving. Ruim vier op de tien verenigingen verwachten minder nieuwe leden en één op de vijf verenigingen verwacht dat meer bestaande leden hun lidmaatschap gaan opzeggen.

Voor dit onderzoek is een uitvraag gedaan onder bestuursleden van sportverenigingen. Voor het eerste onderzoek hebben zij de vragenlijst tussen 1 en 13 april ingevuld. De resultaten van dit onderzoek zijn hier terug te vinden.  Op dit moment loopt een nieuwe peiling onder sportverenigingen. Verenigingen worden bevraagd over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Er wordt met name ingegaan op de financiële gevolgen van de coronacrisis en de ervaringen van de sportvereniging met betrekking tot het sporten in coronatijd, de protocollen en de andere coronamaatregelen. De resultaten van dit onderzoek worden in november verwacht.

Voor meer informatie over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout of Resie Hoeijmakers.