De gevolgen van coronamaatregelen voor sportverenigingen

 

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus treffen de hele samenleving en dus ook de sport. Met dit onderzoek proberen wij in kaart te brengen op welke manier en in welke mate de sportverenigingen worden geraakt. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat vier op de tien sportverenigingen in Nederland zich (ernstige) zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Sportverenigingen maken zich met name zorgen over verlies van leden/vrijwilligers en inkomstenderving. Ruim vier op de tien verenigingen verwachten minder nieuwe leden en één op de vijf verenigingen verwacht dat meer bestaande leden hun lidmaatschap gaan opzeggen.

Voor dit onderzoek is een uitvraag gedaan onder bestuursleden van sportverenigingen. Zij hebben de vragenlijst tussen 1 en 13 april ingevuld. De resultaten van dit onderzoek zijn hier terug te vinden.  Naar verwachting zullen in de loop van 2020 nog twee uitvragen plaatsvinden, om de ontwikkelingen te kunnen volgen.

Voor meer informatie over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout of Resie Hoeijmakers.