De gevolgen van coronamaatregelen voor sportverenigingen

 

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus treffen de hele samenleving en dus ook de sport. Met dit onderzoek proberen wij in kaart te brengen op welke manier en in welke mate de sportverenigingen worden geraakt. Uit de resultaten van een eerste onderzoek (april 2020) blijkt dat vier op de tien sportverenigingen in Nederland zich (ernstige) zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Sportverenigingen maken zich met name zorgen over verlies van leden/vrijwilligers en inkomstenderving. Ruim vier op de tien verenigingen verwachten minder nieuwe leden en één op de vijf verenigingen verwacht dat meer bestaande leden hun lidmaatschap gaan opzeggen. Uit de resultaten van een tweede onderzoek (najaar 2020) blijkt dat bij bijna de helft van de sportverenigingen in Nederland (ernstige) zorgen bestaan over de gevolgen van de coronacrisis voor de toekomst van hun vereniging. De zorgen bij sportverenigingen over hun toekomstperspectief zijn licht toegenomen ten opzichte van de zomer 2020 en het voorjaar 2020. Verenigingen maken zich (ernstige) zorgen over het verlies van leden/vrijwilligers en hun financiële situatie. Binnensportverenigingen maken zich het vaakst (ernstige) zorgen over de toekomst.

Voor meer informatie over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout of Resie Hoeijmakers.