Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen

auteur(s):
Hoeijmakers, R., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
34 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen: stand van zaken najaar 2020

samenvatting:

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het toekomstperspectief en financiële situatie van sportverenigingen in Nederland? Welke factoren dragen bij aan de robuustheid van sportverenigingen gedurende de coronacrisis en wat zijn de ervaringen met handhaving van de coronamaatregelen en protocollen?

Om deze gevolgen voor sportverenigingen in kaart te brengen heeft het Mulier Instituut sportverenigingen bevraagd via een vragenlijst in de vorm van een webenquête. De data-verzameling heeft plaatsgevonden van 25 september tot en met 13 oktober 2020.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

  • Bij bijna de helft van de sportverenigingen in Nederland bestaan (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de toekomst van hun vereniging. De zorgen bij sportverenigingen over hun toekomstperspectief zijn licht toegenomen ten opzichte van de zomer 2020 en het voorjaar 2020. Verenigingen maken zich (ernstige) zorgen over het verlies van leden/vrijwilligers en hun financiële situatie. Binnensportverenigingen maken zich het vaakst (ernstige) zorgen over de toekomst.
  • Ongeveer de helft van de binnensportverenigingen heeft met een ledendaling te maken. Dit kan het gevolg zijn van de langere sluiting van binnensportverenigingen. Ongeveer de helft (54%) van de verenigingen in Nederland heeft vertrouwen in de veerkracht van de vereniging om een tweede stillegging te overleven. 15 procent van de verenigingen heeft (helemaal) geen vertrouwen om een (eventuele) tweede stillegging te overleven.
  • Gemiddeld verwachten verenigingen in 2020 een inkomstenderving van 19 procent van hun begrote inkomsten voor 2020.
  • Ruim de helft van de verenigingen (52%) geeft aan in de periode maart tot en met 15 oktober financiële steun van de Rijksoverheid of gemeente te hebben aangevraagd of ontvangen.
  • Ongeveer de helft van de verenigingen in Nederland (53%) verwacht het kalenderjaar 2020 een tekort op de jaarrekening van de vereniging, en één op de drie een tekort van 10 procent of meer.
  • Bij één op de drie verenigingen (31%) is het ledental tussen september 2019 en september 2020 gedaald. Bij één op de zes verenigingen (17%) is het aantal leden in het afgelopen jaar gestegen. Dit zijn met name veldsportverenigingen.
  • De mate waarin en manier waarop verenigingen zich bezighouden met handhaving van de coronamaatregelen verschilt sterk. Veel verenigingen geven aan coronastewards/coördinatoren/coaches, coronacommissies of specifieke vrijwilligers te hebben aangesteld voor de handhaving. Andere verenigingen geven aan dat ze leden hebben geïnformeerd of borden hebben opgehangen, maar dat niemand verantwoordelijk is gemaakt voor de handhaving.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0007
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-715
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl