Haalbaarheidsstudie

Evenementen

Wanneer er de ambitie is om een sportevenement te organiseren, is het zaak zicht te krijgen op de haalbaarheid, de te verwachten effecten en de condities waaronder wenselijke effecten gestalte kunnen krijgen. Zowel de financiële als de organisatorische haalbaarheid kan worden onderzocht. De te verwachten effecten betreffen zowel de economische als andere maatschappelijke effecten. Ook een prognose van het te verwachten aantal bezoekers en deelnemers is vaak van groot belang. 

Publicaties:

Accommodaties

Plannen voor een nieuwe sportaccommodatie zijn niet compleet zonder een onafhankelijk oordeel ten aanzien van de haalbaarheid, grip op het marktgebied en ontwikkelingen in de sector. Een studie kan licht werpen op de sterktes en zwaktes van de concurrentie, op de gemiddelde reisafstand van de doelgroepen in het marktgebied en op het profiel van de doelgroep.

Publicaties:

Lopend onderzoek: strategische oriëntatie paardensector Overijssel

Overijssel en de paarden(sport)sector zijn nauw met elkaar verweven. In de provincie zijn topruiters actief, er is een ruim aanbod van voorzieningen en er is een track record van hippische evenementen opgebouwd. In Overijssel hebben marktpartijen plannen ontwikkeld om de positie van de regio te verstevigen. Om de plannen goed te kunnen beoordelen en een eventuele rol van de provincie te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat er kennis wordt ontwikkeld over de Overijsselse paardensector, de initiatieven uit de markt worden geïnventariseerd en gewogen en er geleerd wordt van hippische initiatieven in binnen- en buitenland. De provincie Overijssel heeft het Mulier Instituut de opdracht verleend om dit onderzoek te verzorgen.

Contactpersoon: Paul Hover.

 

haalbaarheidsstudie evenement

Internationale wielerronde in Friesland

In de provincie Friesland zijn de voorwaarden ruimschoots aanwezig om een internationale wielerronde te organiseren met een positieve maatschappelijke spin-off. De organisatie van één of enkele etappes van de Tour de France of de Giro spreekt in de provincie het meest aan. Een positieve maatschappelijke spin-off kan worden bevorderd door het evenement in te zetten voor het realiseren van doelen die in de provinciale uitvoeringsagenda zijn opgetekend.

Haalbaarheidsstudie accommodatie

Kunstijsbaan in Hoogeveen

Het Mulier Instituut onderzocht de markttechnische haalbaarheid van een nieuwe kunstijsbaan in Hoogeveen. Voor dit onderzoek is een mix van methoden ingezet: bureaustudie, GIS-analyses en analyses van bestaande data. Er is gebruikgemaakt van data van het Mulier Instituut, maar ook van derden waaronder de KNSB, NOC*NSF en het CBS. Tevens zijn nieuwe data verzameld door middel van een online onderzoek onder inwoners van de regio Hoogeveen.