Haalbaarheidsstudie

Lopend onderzoek: beleving sportevenementen

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) wenst meer kennis te ontwikkelen over de sportbeleving van Nederlanders en het draagvlak in Nederland voor het organiseren van internationale sportevenementen. De bedoeling is dat deze kennis een fundament vormt onder de adviezen van de NLsportraad en het beleid van de partners in het sportakkoord.

De NLsportraad heeft het Mulier Instituut de opdracht gegeven een samenvatting van eerder onderzoek rond dit thema op te stellen, die resultaten te duiden en praktische aanknopingspunten te formuleren voor advies en beleid. De opdracht mondt uit in een essay en een vakpublicatie. Hans Westerbeek (Victoria University, Melbourne) en Annet Tiessen-Raaphorst (SCP) treden als referenten op.

Contactpersoon: Paul Hover.

Lopend onderzoek: strategische visie Limburg Paardensport 2030

Publieke en private organisaties in de Limburgse paardensector zetten zich al jaren in om de sector te versterken. Het meest in het oog springende succes is de realisatie van Equestrian Centre de Peelbergen, gesitueerd in een hippische zone met topfaciliteiten in Horst aan de Maas. Onderzoek van het Mulier Instituut uit 2017 leerde dat de jaarlijkse omzet van de Limburgse paardensector 175 miljoen euro bedraagt.

Limburg Paardensport werkt thans aan een strategische visie voor de periode 2021-2030. De stichting wenst die visie te baseren op onafhankelijke, objectieve en actuele informatie. Limburg Paardensport heeft het Mulier Instituut de opdracht gegeven om hier onderzoek naar te doen. De resultaten worden naar verwachting in oktober 2020 gepubliceerd.

Neem voor meer informatie contact op met Paul Hover.

Evenementen

Wanneer er de ambitie is om een sportevenement te organiseren, is het zaak zicht te krijgen op de haalbaarheid, de te verwachten effecten en de condities waaronder wenselijke effecten gestalte kunnen krijgen. Zowel de financiële als de organisatorische haalbaarheid kan worden onderzocht. De te verwachten effecten betreffen zowel de economische als andere maatschappelijke effecten. Ook een prognose van het te verwachten aantal bezoekers en deelnemers is vaak van groot belang. 

Publicaties:

Accommodaties

Plannen voor een nieuwe sportaccommodatie zijn niet compleet zonder een onafhankelijk oordeel ten aanzien van de haalbaarheid, grip op het marktgebied en ontwikkelingen in de sector. Een studie kan licht werpen op de sterktes en zwaktes van de concurrentie, op de gemiddelde reisafstand van de doelgroepen in het marktgebied en op het profiel van de doelgroep.

Publicaties:

 

haalbaarheidsstudie evenement

Internationale wielerronde in Friesland

In de provincie Friesland zijn de voorwaarden ruimschoots aanwezig om een internationale wielerronde te organiseren met een positieve maatschappelijke spin-off. De organisatie van één of enkele etappes van de Tour de France of de Giro spreekt in de provincie het meest aan. Een positieve maatschappelijke spin-off kan worden bevorderd door het evenement in te zetten voor het realiseren van doelen die in de provinciale uitvoeringsagenda zijn opgetekend.

Haalbaarheidsstudie accommodatie

Kunstijsbaan in Hoogeveen

Het Mulier Instituut onderzocht de markttechnische haalbaarheid van een nieuwe kunstijsbaan in Hoogeveen. Voor dit onderzoek is een mix van methoden ingezet: bureaustudie, GIS-analyses en analyses van bestaande data. Er is gebruikgemaakt van data van het Mulier Instituut, maar ook van derden waaronder de KNSB, NOC*NSF en het CBS. Tevens zijn nieuwe data verzameld door middel van een online onderzoek onder inwoners van de regio Hoogeveen.