Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Zwemmen in Houten

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Wisse, E.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2010
collatie:
35 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:

In 2008 heeft de gemeente Houten een nieuwe sportnota uitgebracht, waarin veel aandacht is uitgegaan naar de ruimte voor sport. In de sportnota worden door de gemeente Houten duidelijke keuzes gemaakt over de toekomstige uitbreiding van sportvoorzieningen om tegemoet te komen aan de behoefte van haar inwoners. In de sportnota krijgen de zwembehoefte en de zwemvoorzieningen in vergelijking met de andere sporten weinig aandacht. Naar aanleiding van de wachtlijsten voor zwemlessen en de signalen van ondercapaciteit vanuit de zwemverenigingen is een motie ingediend voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een overkapping van het buitenbad in de gemeente Houten. Deze motie is aangehouden om eerst een grondig onderzoek te kunnen laten doen naar de toekomstige behoefte aan zwemwater in de gemeente Houten. Tegen deze achtergrond heeft de gemeente Houten het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te doen naar de behoefte aan zwemvoorzieningen. Hierbij gaat bijzondere interesse uit naar de benodigde capaciteit om te voldoen aan de zwembehoefte en verenigingsbehoefte. De doelstelling van het onderzoek luidt dan ook als volgt: Een goed beeld verkrijgen van de huidige en toekomstige behoefte aan zwemvoorzieningen door de sportverenigingen en inwoners van de gemeente Houten, alsmede van de financiële gevolgen van een wenselijk geachte zwembadconfiguratie, teneinde een gefundeerd besluit te kunnen nemen over uitbreiding van de zwemvoorzieningen. In dit rapport worden de resultaten beschreven.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-235
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl