Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verkenning haalbaarheid internationale wielerronde in Friesland

auteur(s):
Hover, P., Slot-Heijs, J.J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
36 p. bijl.
documenten:

Verkenning haalbaarheid internationale wielerronde in Friesland

samenvatting:

De provincie Fryslân heeft het Mulier Instituut gevraagd om een verkennend onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de organisatie van de start van een grote wielerronde in Friesland. De kernvraag voor dit onderzoek luidt: in hoeverre is het reëel te veronderstellen dat Friesland in aanmerking komt voor het gastheerschap van één van de grote wielerrondes en op deze manier sportieve eer weet te koppelen aan sfeer en beleving? Hiervoor is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews afgenomen. Dit onderzoek wijst uit dat in de provincie Friesland de voorwaarden ruimschoots aanwezig zijn om een internationale wielerronde te organiseren met een positieve economische en maatschappelijke spin-off. Onder de geraadpleegde experts is er een stevig draagvlak en genoeg reden om de ambitie verder uit te werken. Bij een goede businesscase is een internationale wielerronde een aanjager voor het realiseren van doelen die in de provinciale uitvoeringsagenda 2015-2019 zijn opgetekend. Bij het doorzetten van de concretisering van de ambitie is het zaak te investeren in een lobbytraject. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPEVE-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-521
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl