Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Schaatscentrum Almere Poort

auteur(s):
Hover, P., Bakker, S., Wezenberg-Hoenderkamp, K., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
74 p. bijl.
samenvatting:

Van Wijnen verkent de mogelijkheden om een schaatscentrum bij Almere Poort te realiseren. Naast sport (schaatsen) vormen leisure (wellness, evenementen), duurzaamheid (energieopwekking, kringlopen sluiten), kennis (onderwijs, digitale media) en community (sportdorp, buurtfunctie) de pijlers onder het concept. Daarnaast zijn andere ideeën ter sprake gebracht, zoals het aanbieden van andere sporten naast schaatsen (skiën en bobsleeën) en het realiseren van een sportmuseum en bioscoop. De doelstelling van dit onderzoek luidt: Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV bedienen met kennis van de schaatsbranche op basis waarvan veronderstellingen en plannen voor schaatscentrum Almere Poort getoetst, onderbouwd en aangescherpt kunnen worden. Hoewel er plannen zijn om meerdere sporten in de accommodatie onder te brengen, richt dit onderzoek zich op de schaatssport. De resultaten uit het onderzoek dienen ertoe bij te dragen dat (investerings)beslissingen gefundeerd kunnen worden genomen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een mix van kwantitatieve en kwalitatieve methoden.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-460
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl