Monitoring Sportakkoord: vitale sportaanbieders

Het Mulier Instituut volgt een aantal indicatoren van het Nationaal Sportakkoord voor de deelakkoorden Vitale aanbieders en Positief sportklimaat. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het landelijke Verenigingspanel en andere vormen van dataverzameling waarover het instituut beschikt of die speciaal voor dit doel worden opgezet. De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de volgende indicatoren:

  • Percentage vitale sportverenigingen in Nederland.
  • Percentage open/innovatieve sportaanbieders in Nederland, sportverenigingen, maneges, zwembaden en fitnesscentra.
  • Voldoende omvang vrijwillig kader.
  • Mate waarin buurtsportcoaches, clubkadercoaches en procesbegeleiders worden ingezet bij verenigingen.
  • Samenwerking tussen sportaanbieders, sporttakspecifiek en sporttak-doorsnijdend (niet alleen aantallen maar ook op welke terreinen samenwerking plaatsvindt).
  • Samenwerking tussen sportaanbieders en gemeente (niet alleen aantallen maar ook op welke terreinen samenwerking plaatsvindt).
  • Aandeel verenigingen en bonden met een code goed sportbestuur.
  • Het percentage sportwedstrijden met negatieve gedragingen.
  • Aantal gemeenten dat afspraken maakt over de ondergrens positieve sportcultuur met sportverenigingen.
Uitgelicht

Sportverenigingen in Nederland: nieuw elan voor verenigingssport

In de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend? Het Brancherapport Sportverenigingen in Nederland geeft antwoord op die vraag door de actuele situatie van de sportverenigingen in kaart te brengen: hoe staan de clubs ervoor wat betreft ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader en financiën? In hoeverre zijn de verenigingen in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein?

Uitgelicht

Verenigingsmonitor

De ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen worden in beeld gebracht met de Verenigingsmonitor. Voor diverse opdrachtgevers wordt gepeild op thema’s als de gezonde sportkantine, veilig sportklimaat, energiemaatregelen, sportgezondheidszorg, rookbeleid, sociale hygiëne, seksuele intimidatie, accommodatiebeleid en leden- en kaderbeleid.

 

 

Kunnen we je twee korte vragen stellen?