Evaluatie pilot EVC-traject buurtsportcoaches

Enkele tientallen buurtsportcoaches en hun werkgevers nemen in 2016 deel aan een EVC-traject voor buurtsportcoaches. Kenniscentrum Sport biedt als pilot een mogelijkheid aan de verworven competenties van actieve buurtsportcoaches vast te leggen en te erkennen door middel van een branchecertificaat. Verwacht wordt dat dit een meerwaarde heeft voor de beroepsontwikkeling van deze relatief nieuwe groep professionals. Het Mulier Instituut evalueert in opdracht van KCS de ervaringen en resultaten bij deze pilot. Begin 2017 vindt een tussenrapportage plaats die later in 2017 met de ervaringen rond de aangeboden bijscholingen wordt aangevuld.

Klik hier voor de rapportage Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches (2017) (pdf)