Onderwijs

Sport en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Mulier instituut volgt al vanaf de oprichting de ontwikkelingen rond sport en bewegen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met beleidsinstanties zoals verschillende ministeries, KVLO en NOC*NSF. De omvang, de kwaliteit en de effecten van het bewegingsonderwijs op scholen zijn regelmatig onderwerp van onderzoek door het instituut. Het instituut publiceert periodiek hierover in brede analyses en in de Rapportage Sport. Verder deed het instituut voortgangsonderzoek naar de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) die scholen wil stimuleren tot een toename van gezond schoolbeleid op school. Andere onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed betreffen de invloed van schoolbeleid, schoolsport, opleiding van leerkrachten en LOOT beleid.

Actueel

Toezichthouders zwembaden ervaren invloed van verdrinkingsgeval in Rhenen

Zes op de tien toezichthouders in zwembaden geven aan dat de verdrinking van een negenjarig Syrisch meisje in een zwembad in Rhenen, en de veroordeling van drie toezichthouders in dat verband, invloed heeft op de ervaring van hun werk. Bijna alle professionele toezichthouders zijn bekend met de zaak, en vier op de tien toezichthouders zien invloed ervan op de uitvoering van hun werk. Lees verder

3 procent Nederlandse jeugd heeft geen zwemdiploma

3 procent van de 11-16-jarigen in Nederland heeft geen zwemdiploma. De overige 97 procent heeft minimaal het A-diploma. In totaal heeft 78 procent van de 11-16-jarigen in Nederland in 2016 zowel het A- als B- diploma en heeft 34 procent het A-, B- en C-diploma. Lees verder

Basisscholen wensen meer inzet van vakleerkrachten

Bijna drie kwart van de basisscholen in Nederland heeft de wens om (meer) vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs in te zetten (71%). Op dit moment worden op een kwart van de basisscholen alleen vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs ingezet (27%) en op een derde van de scholen een combinatie van vak- en groepsleerkrachten (32%). Lees verder

Grote steden vergroten voorsprong in aanpak bewegingsonderwijs op basisscholen

Gericht beleid van de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (plus randgemeenten) heeft ertoe geleid dat scholen voor primair onderwijs in hun aanpak van bewegingsonderwijs scherper afsteken tegen basisscholen in andere regio’s van het land. Basisscholen in de drie grote steden roosteren voor de groepen 3 t/m 8 gemiddeld meer lessen per week in en er wordt vaker minimaal 90 minuten per week ingeroosterd voor bewegingsonderwijs dan de andere regio’s. De genoemde grote steden voldoen daarmee nog het meest aan de verwachtingen die het ministerie van OCW en de PO-raad eind 2014 in een Plan van aanpak bewegingsonderwijs hebben neergelegd. De gemiddelde ingeroosterde lestijd per week voor bewegingsonderwijs bij alle Nederlandse scholen voor primair onderwijs is 89 minuten voor de groepen 3 t/m 8 in het schooljaar 2016/2017. Dit is ten opzichte van 2012/2013 nagenoeg ongewijzigd. Lees verder

Grote steden investeren nog altijd fors in schoolzwemmen 

De grote steden in Nederland – Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in het bijzonder – investeren nog jaarlijks grote bedragen in het schoolzwemmen. De belangrijkste reden hiervoor is om kinderen de basisschool met minimaal een A-diploma te laten verlaten. De algehele indruk is dat veel minder kinderen in deze gemeenten zonder het schoolzwemmen zwemvaardig zouden zijn. In kleine gemeenten wordt ook vaak aangegeven dat het schoolzwemmen een waardevolle aanvulling vormt op het bewegingsonderwijs. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Toezichthouders in zwembaden. Veranderingen na het ongeval in Rhenen. Factsheet 2018/1 (2018) (pdf)

Zwemvaardigheid 2016. Factsheet 2017/18 (2017) (pdf)

Bewegingsonderwijs in primair onderwijs 2017. 1-meting. Factsheet 2017/17 (pdf)

Schoolzwemmen  2016. Betrokkenheid van scholen en gemeenten en lokale vormgeving (2017) (pdf)

Nederlanders over zwemveiligheid. Factsheet 2017/9 (2017) (pdf)

Effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd (2017) (pdf)

De winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen (2017) (pdf)

Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten. Eindrapport (2017) (pdf)

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches (2017) (pdf)

Schoolzwemmen. Perspectief gemeenten 2016. Factsheet 2017/1 (2017) (pdf)

Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2012-2016 (2016) (pdf)

Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Nulmeting 2015 (2016) (pdf)

Sport en onderwijs (hoofdstuk in Rapportage Sport 2014, A. Tiessen-Raaphorst (red.), (2015) (pdf)

Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs (2014) (pdf)

Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (2014) (pdf)

Nulmeting bewegingsonderwijs. Onderzoek naar de organisatie van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (2013) (pdf)

School, bewegen en sport. Onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen (2011) (pdf)

Naar beter bewegingsonderwijs. Over de kwaliteit van sport en bewegen op school (2007)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.