Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland

auteur(s):
Dellas, V., Dool, R. van den, Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
2 p.
documenten:

Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland : factsheet 2018/4

samenvatting:

In de media wordt vaak gemeld dat kinderen veel minder buitenspelen dan een aantal jaar geleden. Is dit echt zo? Dit factsheet geeft inzicht in de mate waarin kinderen buitenspelen door de jaren heen. Het betreft kinderen in de leeftijd van vier tot en met elf jaar. Om deze ontwikkeling in kaart te brengen, is gebruikgemaakt van vragenlijsten waarin ouders is gevraagd naar het buitenspeelgedrag van hun kind(eren). Om te achterhalen of kinderen hierin verschillen, leggen de onderzoekers in dit factsheet verband tussen buitenspelen en geslacht, leeftijd, en de stedelijkheid van de gemeente waarin de kinderen wonen. Het factsheet laat zien dat kinderen minder buitenspelen dan enkele jaren geleden. Naarmate de kinderen ouder worden, spelen jongens minder vaak buiten, al is dit geen sterke afname. Meisjes spelen wat vaker buiten naarmate ze ouder worden. Kinderen die in een weinig tot niet-stedelijke omgeving wonen spelen het meest buiten. Het buitenspelen in Nederland staat onder druk, maar van een drastische daling is geen sprake.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?