Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Bewegingsonderwijs en sport in het speciaal onderwijs

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Lucassen, J.M.H.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
70 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Bewegingsonderwijs en sport in het speciaal onderwijs

samenvatting:

In dit rapport is voor de tweede keer de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs en het schoolsportaanbod in beeld gebracht voor kinderen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. De eerste rapportage verscheen vier jaar terug in 2015. De informatie voor 2019 is verkregen via de schoolleiders van de desbetreffende scholen.

De belangrijkste bevindingen zijn:

Binnen alle vormen van primair onderwijs wordt het meeste belang gehecht aan het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Aan goed leren bewegen en sporten hechten reguliere basisscholen vervolgens meer belang dan scholen voor speciaal (basis)onderwijs, die op hun beurt het goed met anderen leren omgaan belangrijker vinden.

In het speciaal basisonderwijs is de gemiddeld ingeroosterde lestijd ten opzichte van 2013 toegenomen en in 2019 voor groep 3-8 meer dan bij reguliere basisscholen (respectievelijk 102 en 89 minuten wekelijks). De ingeroosterde lestijd in het eerste leerjaar van het voortgezet speciaal onderwijs is wekelijks twintig minuten korter dan bij regulier voortgezet onderwijs (125 versus 145 minuten wekelijks), maar is in de hogere leerjaren juist groter. In de bovenbouw van het praktijkonderwijs blijft de lestijd juist relatief achter.

De mate van persoonlijke aandacht voor leerlingen bij het vak in het speciaal onderwijs is gemiddeld hoog te noemen. Op 92 procent van de scholen voor speciaal basisonderwijs is een vakleerkracht actief bij lessen bewegingsonderwijs voor groep 3-8. In het regulier basisonderwijs is dit bij 60 procent het geval.

Bij alle onderzochte onderwijsvormen zijn de ondervraagde schoolleiders overwegend positief over de gerealiseerde kwaliteit van het bewegingsonderwijs en vrijwel zonder uitzondering positief over de kwaliteit van de (vak)leerkrachten.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ONDE-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-641
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl