Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

auteur(s):
Lucassen, J.M.H., Cevaal, A., Scholten, V., Werff, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
76 p. bijl.
documenten:

Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs : nulmeting 2015

samenvatting:

De aanleiding voor deze nulmeting Lichamelijke Opvoeding (LO) in het speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) is het ontbreken van een actueel en accuraat beeld van het aanbod voor bewegingsonderwijs en sport binnen deze onderwijsvormen. Doel van dit onderzoek is om kerngegevens over het onderwijs in lichamelijke opvoeding in deze vier verschillende onderwijsvormen beter in beeld te brengen. Het onderzoek gaat in op de omvang van de lestijd lichamelijke opvoeding, de door scholen ingezette middelen, de werkwijze bij het vak en het overige sport- en beweegaanbod bij scholen voor sbo, so, vso en pro. De resultaten worden op verschillende punten vergeleken met de resultaten van reguliere scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs die bekend zijn. Voor deze rapportage zijn gegevens van meerdere onderzoekstrajecten gecombineerd. Door scholen voor so en sbao wordt evenveel belang gehecht aan bewegingsonderwijs als door reguliere scholen in het po. De wekelijkse lestijd voor groep 1-2 is in het sbao en so gemiddeld echter duidelijk minder dan bij het reguliere basisonderwijs. Ook valt op dat de effectieve lestijd per lesuur in vergelijking aanzienlijk minder is. De wekelijkse lestijd voor groep 3-8 is bij sbao en so gemiddeld van een vergelijkbare omvang als die op reguliere basisscholen. In het vso en pro wordt zeker in de onderbouw relatief veel lestijd LO gerealiseerd. In de bovenbouw van het pro is dit minder het geval en vindt een aanzienlijk deel van de scholen de lestijd onvoldoende. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ONDE-TB-0009
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-403
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl