School en sport

School en sport

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs en de relatie school en sport nauwgezet. Dit gebeurt met behulp van monitoronderzoeken, waarbij basisgegevens worden verzameld over zaken als lesomvang, leerkrachten, accommodatie, onderwijskwaliteit, schoolsport en externe samenwerking. Als onderdeel van het werkprogramma voor het Ministerie van VWS wordt ieder jaar een andere categorie scholen in beeld gebracht: scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

De stand van zaken op basisscholen is in 2013 in een 0-meting in beeld gebracht, gevolgd door een 1-meting onder basisscholen in 2017. De gemiddelde ingeroosterde lestijd per week voor bewegingsonderwijs bij alle Nederlandse scholen voor primair onderwijs is 89 minuten voor de groepen 3 t/m 8 in het schooljaar 2016/2017. Dit is ten opzichte van 2012/2013 nagenoeg ongewijzigd. In 2017 wordt op een kwart van de basisscholen alleen vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs ingezet (27%) en op een derde van de scholen een combinatie van vak- en groepsleerkrachten (32%). De vergelijkingen tussen 2012/2013 en 2016/2017 van lestijden en bevoegdheden in het primair onderwijs zijn in een factsheet samengevat (december 2017).

In de rapportage van de 1-meting primair onderwijs wordt ook een verkenning gepresenteerd over een studie naar het sport- en beweeggedrag op latere leeftijd.

In 2014 verscheen de 0-meting op scholen voor voortgezet onderwijs. In 2018 wordt hiernaar opnieuw onderzoek uitgevoerd. Een 0-meting ten aanzien van het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs is in 2016 uitgebracht.

Naast de genoemde monitoringonderzoeken verricht het Mulier Instituut analyses van in andere periodieke onderzoeken verzamelde data. Zo is in 2016 opnieuw een factsheet gepubliceerd over de tevredenheid van ouders ten aanzien van het bewegingsonderwijs en sport op de basisschool van hun kind.

Ook kan op verzoek van gemeenten de lokale situatie rond bewegingsonderwijs en sport in kaart worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld gedaan voor de gemeente Nijmegen.

Klik hier voor het factsheet Bewegingsonderwijs in primair onderwijs 2017 (pdf).

Klik hier voor de volledige rapportage Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting (pdf).

Klik hier voor de voortgangsbrief die minister Bruins van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Neem voor meer informatie contact op met Jo Lucassen.