School en sport

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs en de relatie school en sport nauwgezet. Dit gebeurt met behulp van monitoronderzoeken, waarbij basisgegevens worden verzameld over zaken als lesomvang, leerkrachten, accommodatie, onderwijskwaliteit, schoolsport en externe samenwerking. Als onderdeel van het werkprogramma voor het ministerie van VWS wordt ieder jaar een andere categorie scholen in beeld gebracht: scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

De stand van zaken met betrekking tot bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs is inmiddels twee keer in beeld gebracht door een 0-meting in 2013 en een 1-meting in 2017. De vergelijkingen tussen 2013 en 2017 van lestijden en bevoegdheden in het primair onderwijs zijn in een factsheet samengevat. Ook binnen het voortgezet onderwijs is twee keer de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport onderzocht door een 0-meting in 2014 en een 1-meting in 2018. Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs is in 2016 onderzocht, de 1-meting volgt in 2019.

Naast de genoemde monitoringonderzoeken verricht het Mulier Instituut analyses van in andere periodieke onderzoeken verzamelde data. In de 1-meting van het primair onderwijs is bijvoorbeeld, op basis van data uit de Gezondheidsenquête, een hoofdstuk toegevoegd over sporten en bewegen op de basisschool volgens ouders. Ook in de 1-meting van het voortgezet onderwijs is een hoofdstuk opgenomen over lichamelijke opvoeding en sport volgens leerlingen door middel van aanvullende analyses op data uit de Leefstijlmonitor.

Tevens is in 2017 een onderzoek gedaan naar de effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd.

Ook kan op verzoek van gemeenten onderzoek naar de lokale situatie rond bewegingsonderwijs en sport of andere zaken rondom school en sport worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar de winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen.

Neem voor meer informatie contact op met Jorien Slot-Heijs.