Theoretische onderbouwing van interventies

Een theoretische onderbouwing van een interventie is erg belangrijk bij het (door)ontwikkelen ervan. Aan de hand van wetenschappelijke (gedrags)modellen, theorie en/of literatuur wordt aannemelijk gemaakt dat met de interventie gestelde doelen kunnen worden bereikt. Een theoretische onderbouwing bestaat uit:

  • een analyse van het probleem/risico en de factoren die hierbij een rol spelen;
  • een aanduiding van de (beïnvloedbare) factoren die de interventie aanpakt;
  • een koppeling tussen deze (beïnvloedbare) factoren, de aanpak en (sub)doelen van de interventie;
  • een verantwoording van de werking van de interventie (werkzame elementen).

Het Mulier Instituut ondersteunt verschillende interventie-eigenaren binnen het Erkenningstraject Interventies bij het schrijven van een theoretische onderbouwing voor de erkenning ‘Goed Onderbouwd’. Momenteel wordt er ondersteuning geboden aan de onderstaande interventies: