Theoretische onderbouwing van interventies

Een theoretische onderbouwing van een interventie is erg belangrijk bij het (door)ontwikkelen ervan. Aan de hand van wetenschappelijke (gedrags)modellen, theorie en/of literatuur wordt aannemelijk gemaakt dat met de interventie gestelde doelen kunnen worden bereikt. Een theoretische onderbouwing bestaat uit:

  • een analyse van het probleem/risico en de factoren die hierbij een rol spelen;
  • een aanduiding van de (beïnvloedbare) factoren die de interventie aanpakt;
  • een koppeling tussen deze (beïnvloedbare) factoren, de aanpak en (sub)doelen van de interventie;
  • een verantwoording van de werking van de interventie (werkzame elementen).

Het Mulier Instituut ondersteunt verschillende interventie-eigenaren binnen het Erkenningstraject Interventies bij het schrijven van een theoretische onderbouwing voor de erkenning ‘Goed Onderbouwd’. Momenteel wordt ondersteuning geboden aan de interventies Respons en Tigers op Recept van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM).

In november 2017 verscheen het rapport Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht voor Judo Bond Nederland. Klik hier voor de pdf.