Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018

auteur(s):
Collard, D.C.M., Slot-Heijs, J.J., Dellas, V., Singh, A.S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
96 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018

samenvatting:

Om ontwikkelingen binnen JOGG te beschrijven, wordt door het Mulier Instituut een jaarlijkse monitor opgesteld. Het doel van deze monitor is om te laten zien waar in 2018 op is ingezet door JOGG (activiteiten), waartoe de inzet en ondersteuning hebben geleid (resultaten/tevredenheid) en welke vooruitgang JOGG-gemeenten hebben geboekt (implementatie). De opzet van de monitor, in grote lijnen gelijk aan voorgaande jaren, is door het Mulier Instituut ontwikkeld en opgesteld. Om na te gaan waar in het afgelopen jaar door JOGG op is ingezet, zijn gegevens bij medewerkers van JOGG opgevraagd, zoals rapportages, (interne) registraties en notulen. Ook registraties van aantallen JOGG-gemeenten, Team:Fit-verenigingen en Gezonde Scholen zijn bij JOGG opgevraagd en door het Mulier Instituut geanalyseerd en in de monitor verwerkt. Daarnaast zijn door het Mulier Instituut twee vragenlijsten uitgezet om relevante informatie van JOGG-regisseurs en -beleidsmedewerkers te verzamelen: een vragenlijst over de tevredenheid van de algemene dienstverlening en ondersteuning, en een vragenlijst over de lokale voortgang met betrekking tot de uitvoering. Tot slot zijn de JOGG-voortgangstool, die inzicht geeft in de voortgang op de JOGG-pijlers volgens de JOGG-regisseur en -beleidsmedewerker, en de lokaal uitgevoerde evaluaties voor deze monitor gebruikt.

Lees hier de samenvatting en beschouwing waarin de resultaten in kort bestek worden beschreven

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
JEUG-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-600
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?