Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl, voldoende sporten en bewegen en gezond eten, is al jaren een belangrijk aandachtspunt. Het Mulier Instituut verricht verschillende onderzoeken die zijn gericht op het bevorderen van gezond gedrag van mensen.

Jongeren Op Gezond Gewicht

De integrale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren, wordt door het Mulier Instituut al jaren gemonitord. In de jaarlijkse rapportage worden de inzet en activiteiten van Jongeren op Gezond Gewicht afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren betreffende gezond gewicht en voeding, en sport- en beweegdeelname. Het MI ondersteunt Jongeren op Gezond Gewicht daarnaast bij de doorontwikkeling en versterking van de M&E pijler.

Klik hier om de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 te downloaden (pdf).

Klik hier om de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 te downloaden (pdf).

Klik hier om de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 te downloaden (pdf).

Klik hier om het factsheet over het rapport 2016 te downloaden (pdf).

Expertfunctie Monitoring en Evaluatie JOGG-gemeenten

Jongeren op Gezond Gewicht wil een impuls geven aan de lokale monitoring en evaluatie door de inzet van ‘M&E’-experts die als doel hebben om gemeenten in hun ‘M&E’ trajecten te ondersteunen. Het Mulier Instituut vervult zijn rol als expert door gemeenten advies te geven over de invulling van monitoring en evaluatie die aansluit op de aanpak voor het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Uitgelicht

Aantal gemeenten, partners en potentieel bereik van JOGG blijft groeien; borging belangrijk aandachtspunt

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) heeft in 2018 potentieel meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) bereikt. Eind 2018 waren 136 gemeenten in Nederland bij JOGG aangesloten. Dit is ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten. JOGG heeft in 2018 negentien landelijke maatschappelijke partners, veertien bedrijfspartners en drie kennispartners. Inmiddels zijn 32 bedrijven bij het ‘Akkoord Gezonde Voeding op Scholen’ aangesloten. Het aantal Team:Fit verenigingen, partijen aangesloten bij het ‘Akkoord Gezonde Voeding op Scholen’ en het aantal Gezonde Scholen is in 2018 ook verder gestegen. Om de leefomgeving van kinderen en jongeren structureel gezonder te maken is de volgende stap voor JOGG om in te zetten op de lokale implementatie en borging van de JOGG-aanpak in de aangesloten gemeenten.

Uitgelicht

Alle schoolterreinen geheel rookvrij in 2020 nog niet in zicht

Op dit moment heeft het merendeel van de scholen in het primair onderwijs (80%), meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs (62%) en een klein deel van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (14%) een geheel rookvrij schoolterrein. Volgens een amendement op de Tabakswet moeten per 1 augustus 2020 alle schoolterreinen geheel rookvrij zijn, maar niet alle schoolleiders blijken dit van plan te zijn. Genoemde redenen hiervoor zijn onder andere het niet willen opleggen van een rookverbod aan het personeel, en de verwachting dat leerlingen niet zullen stoppen met roken, maar buiten het schoolterrein gaan roken, waardoor de school geen toezicht meer kan houden.