Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl, voldoende sporten en bewegen en gezond eten, is al jaren een belangrijk aandachtspunt. Het Mulier Instituut verricht verschillende onderzoeken die zijn gericht op het bevorderen van gezond gedrag van mensen.

Jongeren Op Gezond Gewicht

De integrale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren, wordt door het Mulier Instituut al jaren gemonitord. In de jaarlijkse rapportage worden de inzet en activiteiten van Jongeren op Gezond Gewicht afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren betreffende gezond gewicht en voeding, en sport- en beweegdeelname. Het MI ondersteunt Jongeren op Gezond Gewicht daarnaast bij de doorontwikkeling en versterking van de M&E pijler.

Klik hier om de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 te downloaden (pdf).

Klik hier om de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 te downloaden (pdf).

Klik hier om het factsheet over het rapport 2016 te downloaden (pdf).

Expertfunctie Monitoring en Evaluatie JOGG-gemeenten

Jongeren op Gezond Gewicht wil een impuls geven aan de lokale monitoring en evaluatie door de inzet van ‘M&E’-experts die als doel hebben om gemeenten in hun ‘M&E’ trajecten te ondersteunen. Het Mulier Instituut vervult zijn rol als expert door gemeenten advies te geven over de invulling van monitoring en evaluatie die aansluit op de aanpak voor het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Uitgelicht

Eén op de drie gemeenten werkt met JOGG-aanpak

Eén op de drie gemeenten werkt met de lokale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht om gezond gewicht bij jongeren te realiseren. Het potentiële bereik van deze gemeenten was in 2017 circa 860.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar. Daarnaast worden via het programma Team:Fit 33.000 kinderen en jongeren potentieel bereikt. Het totale potentiële bereik van Jongeren Op Gezond Gewicht bedraagt daarmee circa 893.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar (peildatum 30 september 2017).

Uitgelicht

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

In de projectperiode 2012-2016 is de onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL), samen met het RIVM Centrum Gezond Leven en GGD GHOR Nederland, erin geslaagd om de inspanningen en middelen te bundelen van een groot aantal organisaties die zich richten op het onder de aandacht brengen van gezondheidsthema’s bij het onderwijs. Tussen 2013 en 2016 zijn in totaal 3948 ondersteuningstrajecten toegekend waarvan twee derde (67% -1653) naar het primair onderwijs ging, iets minder dan een kwart (24% – 940) naar het voortgezet onderwijs en 9 procent (355) naar het middelbaar beroepsonderwijs.