Verdrinkingen in Nederland

Verdrinkingen in Nederland

Binnen het project NL Zwemveilig voert het Mulier Instituut in de periode 2018-2020 verschillende projecten uit op het thema ‘verdrinking’. Zie voor meer informatie over NL Zwemveilig de themapagina leren zwemmen.

Met betrekking tot verdrinkingen in Nederland bleek uit eerder onderzoek in 2017 dat de registratie van verdrinkingen in Nederland verspreid is. Verschillende organisaties registreren verdrinkingen met en zonder dodelijke afloop. Daarnaast komen risicofactoren in de registratie nauwelijks terug waardoor het lastig is om inzicht te geven in de risicogroepen voor verdrinkingen.

In 2018-2019 is binnen het project NL Zwemveilig door het Mulier Instituut vervolgonderzoek gedaan naar wie slachtoffers van verdrinking zijn en welke activiteiten en omgevingen een risico vormen van verdrinkingen. Hiervoor zijn in samenwerking met VeiligheidNL analyses uitgevoerd op beschikbare data vanuit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) en het Letsel Informatie Systeem (LIS). Daarnaast heeft het Mulier Instituut mediaberichten over verdrinkingen geanalyseerd om meer informatie over de omstandigheden van de verdrinkingen te leren. De resultaten van dit onderzoek zijn in de zomer van 2019 gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie.

Uitgelicht

Verdrinkingen in Nederland: kinderen risicogroep, ongevallen vaak in en om het huis

Een kwart van de mensen die naar aanleiding van een verdrinking in het ziekenhuis zijn opgenomen, is 0 t/m 4 jaar. Kinderen van één of twee jaar zijn hierin oververtegenwoordigd. Verdrinkingen bij kinderen van 0 t/m 4 jaar vinden met name plaats in en om huis (bad of tuin). Kinderen van 5 t/m 9 jaar verdrinken vaak naar aanleiding van een sportgerelateerde activiteit, met name als gevolg van zwemmen in een zwembad.

Uitgelicht

Lifeguards: gebrek aan zwemvaardigheid en overschatting vaardigheden grootste risico’s op verdrinking

Het gebrek aan zwemvaardigheid, overschatting van eigen vaardigheden en dat badgasten niet vertrouwd zijn met open water zijn volgens lifeguards de grootste veiligheidsrisico’s bij binnen- en kustwateren. Een onoplettende houding van ouders of begeleiders wordt vaak als risico genoemd op verdrinking. Daarnaast zijn stroming en golven bij kustwateren volgens veel lifeguards een risico.