Bewegen, cognitieve functies en leerprestaties

Bewegen, cognitieve functies en leerprestaties bij adolescenten

Ondanks het overduidelijke wetenschappelijke bewijs voor de gunstige effecten van regelmatige lichamelijke activiteit op de fysieke gezondheid, besteden scholen minimale tijd aan lichaamsbeweging.

Recentelijk zijn er aanwijzingen voor een positieve relatie tussen bewegen en cognitief presteren. De verrichtte studies zijn echter vaak van matige kwaliteit. Er is ook verrassend weinig bekend over een eventuele dosis-responsrelatie en effecten van verschillen in duur, intensiteit en type lichamelijke activiteit op leerprestaties. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het Mulier Instituut over de effecten van sport en bewegen op school.

Het Mulier Instituut is partner in het onderzoekconsortium SMART MOVES! dat geleid wordt door het VUMC/EMGO-instituut. Binnen het consortium is vier jaar (2014-2018) onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve functies en schoolprestaties.

Binnen dit project was het Mulier Instituut verantwoordelijk voor de vertaling van het wetenschappelijke onderzoek naar de Nederlandse praktijk en beleid. De belangrijkste resultaten staan beschreven in het rapport: Meer bewegen op school: waarom en hoe?.

Meer bewegen op school? Vraag het de kinderen

Smart Moves vroeg aan de kinderen: hoe kunnen kinderen meer bewegen? En hoe kunnen wij bewegen op school leuker maken? Op het schoolplein, in de klas, tijdens de gymles. Wat zeiden ze? Bekijk onderstaande video.

Uitgelicht

Meer tijd voor bewegen op school gaat niet ten koste van leerprestaties

Meer bewegen op school wordt steeds vaker aangeraden om gezondheid, maar ook cognitieve en schoolprestaties van leerlingen te bevorderen. SMART MOVES! heeft afgelopen vier jaar verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. Uit verschillende experimenten en een literatuuronderzoek werd geconcludeerd dat voor positieve effecten van beweegprogramma’s op cognitieve en schoolprestaties (nog) geen overtuigend bewijs is. Wel zagen de onderzoekers op basis van literatuur bij kinderen een positieve uitschieter voor rekenen en wiskunde op scholen die langdurig en meerdere malen per week beweegprogramma’s aanboden. Vervangen van reguliere lestijd door bewegen zowel op de korte- als langere termijn heeft geen nadelige effecten op cognitieve- en schoolprestaties.

Uitgelicht

Review: rekenen en bewegen op school

Kinderen die op school meerdere malen per week en gedurende een langere tijd beweegprogramma's volgen, presteren beter met rekenen en wiskunde. Dit blijkt uit een literatuurstudie uitgevoerd door de afdeling sociale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc samen met 12 internationale experts.