Bewegen, cognitieve functies en leerprestaties

Bewegen, cognitieve functies en leerprestaties bij adolescenten

Ondanks het overduidelijke wetenschappelijke bewijs voor de gunstige effecten van regelmatige lichamelijke activiteit op de fysieke gezondheid, besteden scholen minimale tijd aan lichaamsbeweging.

Recentelijk zijn er aanwijzingen voor een positieve relatie tussen bewegen en cognitief presteren. Echter de verrichtte studies zijn vaak van matige kwaliteit. Er is ook verrassend weinig bekend over een eventuele dosis-respons relatie en effecten van verschillen in duur, intensiteit en type lichamelijke activiteit op leerprestaties. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het Mulier Instituut over de effecten van sport en bewegen op school.

Het Mulier Instituut is partner in het onderzoekconsortium SMART MOVES! dat geleid wordt door het VUMC/EMGO instituut. Binnen het consortium wordt vier jaar lang (2014-2018) onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve functies en schoolprestaties.

Binnen dit project is het Mulier Instituut verantwoordelijk voor de vertaling van het wetenschappelijke onderzoek naar de Nederlandse praktijk en beleid. Halverwege het project is een factsheet met tussentijdse resultaten verschenen. In 2018 worden de resultaten in een eindrapport beschreven.

Meer bewegen op school? Vraag het de kinderen

Bewegen. Doen kinderen dat wel genoeg? En wat zou de rol van de school kunnen zijn? Smart Moves vroeg aan de kinderen: hoe kunnen kinderen meer bewegen? En hoe kunnen wij bewegen op school leuker maken? Op het schoolplein, in de klas, tijdens de gymles. Wat zeiden ze? Bekijk onderstaande video. Voor meer informatie: www.smart-moves.nl

Uitgelicht

Smart Moves

Het multidisciplinaire SMART MOVES! consortium onderzoekt of bewegen in de klas cognitie en leerprestaties bij schoolkinderen kan verbeteren met als doel het ontwikkelen van een haalbaar en effectief beweegprogramma.

Uitgelicht

Review: rekenen en bewegen op school

Kinderen die op school meerdere malen per week en gedurende een langere tijd beweegprogramma's volgen, presteren beter met rekenen en wiskunde. Dit blijkt uit een literatuurstudie uitgevoerd door de afdeling sociale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc samen met 12 internationale experts.